Coördinator pastoraat

Heeft u iets te melden van lief en/of leed geeft u dit dan door aan de coördinator pastoraat Anita Lissenberg. Zij geeft deze berichten door aan de wijkouderling, dominee, scriba. 
Tel.  06 40400343
E:anitalissenberg@kpnmail.nl
Lees meer 

WijkMedewerkers IJsseldijkkerk

WijkMedewerkers IJsseldijkkerk (W.M.IJ.) is een actieve groep van ongever 20 personen die omzien naar elkaar op veel manieren in praktijk brengt.
Lees meer 

Ouderlingen en Pastoraat

 

Wijkouderlingen / predikant

In de gemeente van Christus vinden we het belangrijk om naar elkaar om te zien. Daarom komen predikant en ouderlingen graag bij u op bezoek.
Lees meer 

Gevangenispastoraat

De IJsseldijkkerk ondersteunt samen met de andere Krimpense kerken de pastorale en diaconale hulp in de Penitentiaire Inrichting Krimpen aan den IJssel. Verschillende gemeenteleden uit alle kerken doen hier vrijwilligerswerk; ze zijn bijvoorbeeld aanwezig tijdens de kerkdiensten.
Contactpersoon

Jeugdraad

De jeugdraad is het overkoepelend orgaan van de Algemene Kerkenraad, waarin jeugdouderlingen uit alle wijkgemeenten vertegenwoordigd zijn. De jeugdraad vergadert een aantal keer per jaar en organiseert  gezamenlijk allerlei activiteiten voor de jongeren vanaf groep 8 t/m 16 jaar. Bij deze activiteiten proberen we de jongeren ook iets mee te geven van Gods Woord.
 
Lees meer