Oppasdienst

Voor de kinderen van 0 tot en met 6 jaar is er tijdens elke ochtenddienst oppas in de bovenzaal.
Kinderen kunnen om circa 9.45 uur gebracht worden en na de dienst opgehaald worden.

KinderNevenDienst

 
 
 
 
 
Van harte welkom bij de Kindernevendienst!
Wij willen jou en u graag vertellen wat wij allemaal bij de Kindernevendienst doen.

Porridge project KND

Dit jaar doen we met de KinderNevenDienst mee aan het Porridge project.

"Sparen voor een goede maaltijd"

JongerenNevenDienst

Ongeveer een keer in de maand thee, koekjes, kletsen, spelletjes rondom de Bijbel voor jongeren (middelbare school) : hun eigen JND. We starten in de kerk en gaan tegelijk met de kinderen van de KinderNevendienst naar de achterzalen.
De eerstvolgende keer is zondag 10 oktober, vervolgens 14 november en 5 december. Iedereen weer welkom!

Eethuis Catechese

Voor jongeren vanaf de brugklas (ongeveer 12 jaar) tot ongeveer 17 jaar is er in onze wijkgemeente samen met  wijkgemeente de ArkRank een eethuiscatechese. 
We willen met de eethuiscatechese weer beginnen op maandag 27 september 2021; alle jongeren zijn we weer welkom in de achterzaal. Om 18.00 uur begint de maaltijd en om 19.00 uur volgt aansluitend de catechese. Hiervoor zoeken we natuurlijk niet alleen jongeren, vanaf de brugklas die meedoen, maar ook kookvaders, -moeders of andere –mensen! En afwassers zijn ook altijd welkom. Laat het even weten!
 

Jeugddiensten

Zo´n 6 keer per jaar wordt er in de IJsseldijkkerk, of in de ArkRank, een Jeugddienst (of een Praisedienst) gehouden.

Collectedoel jeugddiensten 2021

De opbrengst van de collectes in de jeugddiensten in 2021 gaan naar: "Amecet n’ ainapakin" oftewel "Schuilplaats van Vrede" in Oeganda.

Interkerkelijk Kinderkoor De Regenboog

We starten weer op 10 september 2021 om 18.45 in de Rank
Dit enthousiaste kinderkoor bestaat uit ongeveer 40 meisjes en jongens vanaf 5/6 jaar. Het kinderkoor zingt regelmatig tijdens kerk- of zangdiensten, speciale zangavonden en (kerst)concerten in de grote regio rond Krimpen aan den IJssel. 

Agenda

Ochtenddienst

24 okt 2021 om 10:00 mevr.drs. T. Dijkstra-Algra uit Houten

Avonddienst

24 okt 2021 om 18:30 mevr.ds. A. Verbaan-vd Heuvel uit Bennekom

_______________

Online kerkdiensten

Meeleven  (besloten)

_______________

Contact & Adres 

           

_______________

Nieuwsbrief


_______________

Aanmelden
besloten gedeelte

 

Privacy verklaring