Ouderling Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters wordt gevormd uit vertegenwoordigers van alle vier de wijkgemeenten; daaruit wordt een voorzitter gekozen. 
Het College van Kerkrentmeesters beheert de financiën, gebouwen en administratie van de kerkelijke gemeente. 

Financiering kerk

Het werk van de kerk wordt gefinancierd vanuit verschillende inkomsten, zoals collecten en giften, abonnementsgelden van het Kerkblad, en de verhuur van gebouwen.
Het grootste aandeel komt uit de vrijwillige bijdragen van de gemeenteleden, waarvoor jaarlijks in de maand januari de actie Kerkbalans wordt gehouden.
 

Uitslag Kerkbalans 2021


In het rood ziet u het resultaat op de teldag.
Aan iedereen die aan opbrengst èn verloop van Actie Kerkbalans heeft bijgedragen: HARTELIJK DANK!

Actie Kerkbalans

Kerkbalans is de jaarlijkse actie waarbij aan de leden van onze kerk wordt gevraagd een financiële bijdrage te geven voor het unieke werk van hun eigen plaatselijke kerk. Mede door Actie Kerkbalans kan de plaatselijke kerk haar positieve bijdrage leveren in het dorp, de wijk of de stad. Dat maakt Kerkbalans niet alleen een financieel verhaal, maar ook een hartsverhaal.
Wat is Actie Kerkbalans precies? De feiten op een rij:

Collectebonnen

Collectebonnen kunnen besteld worden door een bedrag van € 60 per boekje over te maken naar NL65 RABO 0351 979778 t.n.v. Protestantse Gemeente te Krimpen aan den IJssel, onder vermelding van naam en bezorgadres.

Collecte en giften

Als u wilt meedoen aan de collecten, kunt u een bijdrage overmaken.
 

Verjaardagsfonds

Voor het onderhoud van het orgel in onze wijk worden de inkomsten van het Verjaardagsfonds aangewend. Rond de datum van uw verjaardag komt er iemand bij u langs met een felicitatiekaart en een enveloppe voor een gift. Uw gift kan eventueel ook overgemaakt worden naar:
Prot. Gem. Orgelfonds IJsseldijkkerk NL85 INGB 0004 459520.

Onderhoud / Verhuur

Het is mogelijk om de kerk of een zaal van de kerk te huren.
Voor extra info zie: Reserveringen en verhuur
 

Agenda

Ochtenddienst

26 sep 2021 om 10:00
dr. G. den Hartogh 

Krimpen Zingt dienst in de Rank

26 sep 2021 om 18:30
Andries Knevel uit Huizen

_______________

Online kerkdiensten

Meeleven  (besloten)

_______________

Contact & Adres 

           

_______________

Nieuwsbrief


_______________

Aanmelden
besloten gedeelte

 

Privacy verklaring