De betekenis van orgelspel voor, tijdens en na de dienst

Het is voor iedereen heel gewoon dat ongeveer 10 minuten voor aanvang van de dienst de organist gaat spelen.Dit heeft uiteraard het primaire doel om ons voor te bereiden op de eredienst.
Wij komen vanuit de wereld naar de kerk voor de lofzang, de aanbidding, om uit Gods woord te leren en ook om onze dank en noden als gemeente bij God te brengen.
 
Lees meer 

de geschiedenis van het orgel

In de notulen van de kerkenraadsvergadering van 27 maart 1890 vinden we de volgende passage:
“Eindelijk komt ter sprake het plan voor het stichten van een orgel in de kerk. Het wenselijke daarvan wordt door velen in de gemeente erkend en de kerkenraad meent, dat hij maar eens de hand aan de ploeg moet slaan om te zien of de leden der gemeente daarvoor hun offers willen brengen. De hele kerkenraad zal een commissie vormen, die aan de ingezetenen een lijst zal presenteren om daarop hun bijdragen te vermelden”.
Lees meer 

Orgelbouwer Proper uit Kampen

De orgelmaker Jan Proper werkte vanaf 1880 als medewerker en later als compagnon in de orgelmakerij van zijn oom Zwier van Dijk (1821-1894). Vanaf 1886 bouwde Jan Proper onder eigen naam, na het overlijden van zijn oom heeft hij diens bedrijf overgenomen en voortgezet. Jan Proper heeft tussen 1880 en 1922 aan ca. 100 orgels gewerkt.
 
Lees meer 

Beschrijving van het orgel

Het orgel staat op een balkon aan de westzijde van het kerkinterieur. De klaviatuur bevindt zich in de rechterzijwand. Inwendig heeft het orgel de traditionele structuur van een hoofd- en bovenwerk. De windladen van het hoofd- en bovenwerk zijn in 1982 vernieuwd naar de maatvoering van de oude (inclusief de niet originele kantsleep van het bovenwerk). Constructief zijn de windladen iets anders uitgevoerd dan de oude.

 

Lees meer