Vanuit de pastorie

Advent: uitzien naar het licht dat komt. Uitzien naar het Kind dat vrede brengt. Uitzien naar Gods toekomst. Laten we proberen om ondanks alle nieuwsberichten, praatprogramma’s, noodscenario’s en rumoer ons te blijven richten op dat zuivere, goede nieuws: God houdt van ons en laat ons nooit, nooit alleen.
Een hartelijke groet voor u allen en Gode bevolen, 
C. Baggerman

Vanuit de kerkenraad 1-12-2021

Hoewel de zondagavonddiensten alleen via kerkomroep of online te volgen zijn staan de deuren op zondagochtend gelukkig wel gewoon open voor bezoek. Wel moet u zich aanmelden voor deze diensten, zodat we het aantal bezoekers zo kunnen plannen dat er voldoende afstand bewaard kan worden onderling. Schroom dus niet u aan te melden voor de ochtenddiensten in deze Advent- en Kerstperiode!

Online KerstKinderDienst

Dit jaar organiseren we op kerstavond een online kinderdienst, waarbij ook de kinderen van de kindernevendienst een rol zullen spelen. Op zaterdag 11 december, om 14.00 uur, gaan we hiervoor filmen. Doen uw kinderen ook mee?

Kerstkaart actie P.I. 2021

Het is nog even voor het Kerstmis is maar toch wil ik jullie vragen of jullie binnen je kerk met jeugd of andere groepen ( misschien scholen)  blanco Kerstkaarten willen maken voor bewoners van de P.I. Krimpen.

Vanuit de diaconie

De flessenactie voor Sint voor Kint heeft het mooie bedrag van € 87.30 opgeleverd. alle flessenverzamelaars bedankt! De diaconie heeft dit bedrag verdubbeld en afgerond op  € 200.-

Opknappen kerkzaal november 2021

Isolatie van het hemelrijk
Ook al zien we niet veel veranderingen, toch wordt er nog steeds veel werk verzet. Zo is in de afgelopen weken het plafond van de kerkzaal geheel geïsoleerd. Een beeldverslag in een nieuw fotoalbum.

Online Adventsgebeden 2021

Ook dit jaar organiseert de Raad van Kerken Krimpen aan den IJssel weer avondgebeden in de adventstijd. Deze avondgebeden worden vanaf dinsdag 30 november vanuit de IJsseldijkkerk uitgezonden en leden uit de verschillende kerken gaan in deze vieringen voor.

Bij de kerkdiensten

Het is advent geworden en in deze adventsweken lezen wij uit het boekje Ruth. Toepasselijk in deze tijd naar kerst: het verhaal van Ruth (en Naomi) begint in Betlehem en eindigt met de geboorte van David. Op eerste advent lazen we Ruth 1, dat wonderschone verhaal over het gewone leven. 

Vanuit de Eethuiscatechese

Helaas gaat het eethuis de rest van dit jaar niet meer door in verband met de nieuwe beperkingen. Zodra er weer een nieuwe eethuis gepland kan worden (met broodje shoarma!!!) dan horen jullie dat meteen! 

Hulp organiseren BDD

Hulp gezocht bij het organiseren van de Bijbel Doe Dagen: De Bijbel Doe Dagen is een feest voor kinderen én medewerkers! Wil jij helpen dit feest te organiseren? Kom dan het kernteam versterken met jouw talenten!

Nieuws van het NBG

De Bijbel in het Viracnon; meer dan 100 miljoen mensen wonen er in de Filipijnen. Samen spreken zij ruim 170 talen. In de meeste daarvan is nog geen eigen Bijbelvertaling beschikbaar. Daarom werkt het Filipijns Bijbelgenootschap mee aan een groot initiatief om wereldwijd voor meer Bijbelvertalingen in lokale talen te zorgen. 

Corona voucher

Vanaf 4 november ontvangen alle huishoudens in Krimpen a/d IJssel een Coronavoucher ter waarde van € 25,00. Ook wij als IJsseldijkkerk (wijkfonds) doen aan deze actie mee. Als u uw voucher wil schenken kan dat in het bakje voor de postzegels bij de hoofduitgang van de kerk. We zijn benieuwd naar het eindresultaat; alvast hartelijk dank!

Vanuit de kerkenraad 26-11-2021

We zijn druk bezig met het benaderen van nieuwe kerkenraadsleden en hopen binnenkort hierover meer te kunnen melden. We zijn dankbaar voor de eerste toezeggingen die we al hebben gekregen. Het is belangrijk dat het gemeenteleven door kan gaan, daarvoor zijn vrijwilligers en ambtsdrager onmisbaar! En Christus zelf is de Goede Herder die ons helpt en ons de weg wijst.

Aanmelden kerkdiensten

Helaas moet u zich voor de kerkdiensten weer aanmelden. Dit kan weer op het bekende mailadres: kerkbezoek-2020@kpnmail.nl. En NIEUW telefoonnummer (van Anita Lissenberg): 06-40400343. Zolang het kan: schroom niet u op te geven.

Tja...

Tja, wat zullen we van deze dingen zeggen? We waren zo dankbaar en zo blij dat we weer ‘open’ konden, dat we weer naar de kerk konden gaan en dat we elkaar, soms na meer dan anderhalf jaar weer voor het eerst zagen, en nu moeten we weer ‘afschalen’, afzeggen en afzien. Het is moeilijk, haast onmogelijk om plannen te maken, vooruit te kijken, over de kerst na te denken.

Boekentafel nieuws 29

Nu er geen koffie drinken is in de kerk is er dus ook geen boekentafel. Toch willen we u graag op de hoogte houden over onze boeken. Deze week o.a. het nieuwe boek over onze kroonprinses Amalia en een roman die in Schoonhoven afspeelt maar ook de langverwachte nieuwe roman van Irma Joubert. Mooie boeken om cadeau te geven in de komende maand. 
Het 2e hands boeken tafeltje stopt. U kunt er over lezen als u verder klikt.

Vanuit de diaconie

In de roerige tijd van het afgelopen jaar, zijn erbij u misschien wel financiële problemen ontstaan door de Corona pandemie. Bijvoorbeeld doordat u uw baan kwijt bent geraakt. Of misschien wel door andere oorzaken. En ziet u door de almaar stijgende kosten de toekomst met zorgen tegemoet. Schroom niet om u voor hulp te wenden tot de diaconie
 

Nieuws voor nieuwsbrieflezers

Regelmatig bereikt ons een bericht dat het zo jammer is dat je als nieuwsbrieflezer van buiten de wijkgemeente IJsseldijk niet in het besloten deel van de website kunt komen. Hier komt verandering in. Vanaf nu kunt u een account aanvragen om toegang te krijgen en zo nog meer op de hoogte kunt blijven van al het nieuws uit de gemeente. Het account aanvragen kan via de link in het hier afgebeelde slot.

Wandelen gaat niet door

Om diverse redenen hebben we moeten besluiten vrijdag 3 december af te zien van de gezamenlijke wandeldag. We hopen in het nieuwe jaar weer mooie en gezellige dagen te lopen met elkaar. Nieuwe data volgen.

Vanuit de diaconie

Diaconie onderzoekt mogelijkheden naar samenwerking met de Pauluskerk in Rotterdam
Op 30 oktober jl. hebben we met een aantal diakenen van de Ark/Rank en de Wingerd de Pauluskerk bezocht. 
 Mocht u/jij mee willen gaan bij een vervolgbezoek om verder te zoeken naar mogelijkheden dan kun je je aanmelden bij Jeroen Speksnijder: j.p.speksnijder@gmail.com .

D.E.-punten en vreemd geld

Vanaf zondag 28 november vindt u in de hal van onze kerk weer een inzameldoos van de Lionsclub Krimpen aan den IJssel, waarin u Douwe Egberts-waardepunten maar ook vreemd en oud geld kunt deponeren.  Met de D.E.-punten wordt de Voedselbank gesteund en met het vreemd en oud geld oogoperaties in derde-wereldlanden.

Vanuit het beamerteam

Op zondag 31 oktober is de nieuwe Bijbelvertaling in gebruik genomen. De digitale versie is nog niet beschikbaar gesteld. In afwachting daarvan zullen we de schriftlezingen uit NBV blijven gebruiken en bij kortere schriftlezingen de nieuwe versie zelf maken. Hierdoor kunt u dus komende tijd mogelijk enig verschil horen/lezen op de beamer tussen de 2 vertalingen.

Meeleven

Vooral in deze Coronatijd is meeleven erg fijn. Elke week wordt een beamerpresentatie (‘meeleven’) gemaakt. Als u zich heeft aangemeld bij het ‘besloten’ gedeelte op de website, kunt u de presentatie elke week daar bekijken. Als u een foto hebt ingestuurd en datum van uw verjaardag of huwelijksjubileum, dan wordt dit de zondag vóór de desbetreffende datum in ‘meeleven’ getoond. Het adres is: meeleven@ijsseldijkkerk.nl 
 

Zoete inval gaat niet door!

Helaas moeten we een streep zetten door de geplande Zoete Inval van 24 november, zonder te weten wanneer we weer door kunnen. Net nu we de bijeenkomst weer hadden opgestart zijn we door verscherpte Corona maatregelen gedwongen een streep door de planning te halen. Jammer want de herstart op 27 oktober jl. was super! We weten ook niet wanneer er opnieuw een herstart kan plaatsvinden. Via de nieuwsbrief/het kerkblad houden we u op de hoogte. Hartelijke groet en tot ziens!
 

Nieuwsarchief

Als u ingelogd bent als kerklid kunt u hier het nieuwsarchief bekijken voor de oudere artikelen.