Start weeksluiting Crimpenersteyn?

De werkgroep van de weeksluiting in Crimpenersteyn wil dit weer gaan opstarten. Helaas zijn er te weinig vrijwilligers beschikbaar. Het zou jammer zijn als er te weinig vrijwilligers zijn dat we de bewoners de mogelijkheid ontnemen om in het huis een kerkdienst bij te wonen. Het zijn altijd waardevolle uurtjes!

Vanuit de kerkenraad 22-09-21

De wijkkerkenraad van de IJsseldijkkerk heeft een paar belangrijke dingen te melden: Nu de anderhalve meter regel losgelaten mag worden willen zij dit ook in de kerkdiensten doorvoeren. Verder vragen zij uw medewerking bij het zoeken naar nieuwe ambtsdragers. Beide dingen worden hierna uitgebreid toegelicht.

Bij de kerkdiensten

Op 26 september is er een ruilzondag en hoopt ds. Den Hartogh bij ons voor te gaan. Op 3 oktober is er weer een avondmaalsdienst; waarschijnlijk nog steeds in de aangepaste vorm.
Vergeet u alstublieft niet om u aan te melden, OOK voor de avonddiensten.
Goede en gezegende diensten gewenst!

Start Eethuiscatechese

We willen met de eethuiscatechese weer beginnen op maandag 27 september; alle jongeren zijn we weer welkom in de achterzaal. Om 18.00 uur begint de maaltijd en om 19.00 uur volgt aansluitend de catechese. Hiervoor zoeken we natuurlijk niet alleen jongeren, vanaf de brugklas die meedoen, maar ook kookvaders, -moeders of andere –mensen! En afwassers zijn ook altijd welkom. Laat het even weten!

Senioren contact middag

Na een vervelende tijd willen de WijkMedewerkersIJsseldijkkerk (WMIJ) weer iets leuks organiseren. 
Daarom zijn de senioren uitgenodigd om zich op te geven voor een gezellige contactmiddag, op woensdag 29 óf op donderdag 30 september in de IJsseldijkkerk. (i.v.m. de nog geldende regels)
 

Nieuwe ringleiding

Voor bezitters van een gehoorapparaat een begrip en een fijn hulpmiddel: een ringleiding. De ringleiding in de kerkzaal is ook vernieuwd bij de opknapbeurt. Vanaf nu kunt u op alle plaatsen beneden van de ringleiding gebruikmaken, behalve in de banken die dwars vooraan staan naast de preekstoel aan de kant van de pastorie. Op de balkons naast het orgel is GEEN ringleiding.
 

Boekentafel nieuws 24

Nu er geen koffie drinken is in de kerk is er dus ook geen boekentafel. Toch willen we u graag op de hoogte houden over onze boeken. Daarom is hier weer een aantal nieuwe boeken die het team Boekentafel van harte bij u aanbeveelt. Deze keer veel verschillende kinderbijbels, gesorteerd per leeftijd.
U kunt alle boeken en Bijbels bij ons bestellen.
Wij nemen ook boekenbonnen aan.
Graag brengen wij de boeken bij u thuis.
Hartelijke groet, team Boekentafel

Marriage Course

Wij gaan iets leuks doen: de Marriage Course! Op 12 oktober start een cursus van zeven bijeenkomsten waarin je kunt investeren in jullie relatie. Elke bijeenkomst begint met ontspannen tijd voor elkaar, met een heerlijk diner. Daarna is er een video waarin elke week een ander onderwerp besproken wordt en tijd voor een-op-een gesprekken met je partner. Ken je elkaar nog steeds zo goed of kun je dat nog beter!? Meld je aan: 0620951856 / alpha.krimpen@gmail.com

De IJsseldijkkerk op Instagram

De IJsseldijkkerk heeft sinds kort, naast een FaceBook account, ook een Instagram account. We nodigen u uit om eens een kijkje te nemen en ons te volgen. Zeg het ook tegen onze tieners, jongeren en jong volwassenen; zij zitten meestal meer op Instagram dan op Facebook en zo blijven ze toch op de hoogte van nieuws en mededelingen van onze gemeente en gezamenlijke activiteiten. 

Zoekplaatje

Waar in de kerk is dit? En wat is het? Voor de oplettende bezoeker van de Open Monumentendag en de bezoekers van de Startzondag een weet. Voor u misschien een vraag?

Start winterwerk

Met startzondag beginnen we aan een nieuw ‘seizoen’. Maar wat kan er al weer? Dat blijft met de coronamaatregelen nog een beetje spannend, maar zodra er íets kan, gaan we het ook zéker doen!

De senioren in Valkenburg 6-10 september 2021

Voor alle thuisblijvers maakte Ciska de Ligt een verslag met foto's van de reis die een bus vol senioren maakten voor een midweek naar Valkenburg. Het werd een reis met uitzwaaiers op de heenreis en...heel bijzonder: ook uitzwaaiers op de terugreis!

Verslag Open Monumentendag 2021

Tijdens de open monumentendag was onze kerk open voor bezoekers. Vanaf 10 uur tot 17 uur was er een continue stroom van belangstellenden. Opvallend was dat het aantal bezoekers veel hoger lag dan andere jaren. Voor wie er niet bij was: een verslag
 

Kerk in Syriƫ

Zondag 12 september zijn voor het eerst samengekomen in onze kerk die zo ontzettend mooi is verbouwd en opgeknapt. Dit is mogelijk gemaakt door de inzet van vele vrijwilligers, maar ook door geld dat we al eerder bij elkaar hebben gespaard. We zijn blij en dankbaar dat dit voor ons mogelijk was.

Tikibad

Op zaterdag 11 september zijn we met de jongeren van onze kerk naar het Tikibad geweest. Wat een feest om het seizoen zo te beginnen! 

Kerkkamp nacht 2021

Voor onze jongeren: het kerkkamp is al weer veel te lang geleden. Daarom hoog tijd voor een kerkkamp-nacht. Zet 2 en 3 oktober in je agenda en zorg dat je er bij bent. Je kunt je aanmelden t/m 24 september met deze link.

Belijdenis catechisatie

Dan willen we ook weer starten met belijdeniscatechisatie. Vorig jaar kon dat niet en we hopen dit jaar weer een goed seizoen te hebben. Wat is belijdeniscatechisatie? Nadenken over je geloof, over de bijbel, over de kerk, over jezelf en over God. Het is leren over God, antwoorden zoeken, of nieuwe vragen stellen. Het is: je verdiepen, verbreden, met anderen samen over het geloof praten en over de betekenis van het geloof in deze tijd. Het is leerzaam, verdiepend, ook heel gezellig en open. 

Contactmiddag in de Rank

De afdeling Krimpen aan den IJssel e.o. van de PCOB houdt op dinsdag 28 september a.s. een contactmiddag in kerkelijk centrum “De Rank”, Albert Schweitzerlaan 8, aanvang 14.00 uur. Schrijfster Joke Verweerd uit Capelle aan den IJssel verzorgt een lezing met als onderwerp: “de draad weer oppakken”.
U bent van harte welkom, mits vooraf aangemeld via nummer: 06 – 17 405 923.
 

Vanuit het video team

Het videoteam zoekt versterking :
* We zijn op zoek naar iemand met die de video zou willen bedienen bij rouw en trouwdiensten. 
Omdat deze diensten vaak overdag plaatsvinden is dit niet voor iedereen te combineren met hun werk.
Aanmelden/informatie vragen kan bij: meeleven@ijsseldijkkerk.nl 
Het videoteam

Overstromingen in Limburg 2

Enkele weken gelden berichtten we u als diaconie over ons gesprek met de diaconie van PKN Heuvelland (Zuid Limburg). We spraken hen over een eventuele financiële impuls bij de noodhulp bij de overstromingen. Deze week spraken we elkaar weer en we praten u graag even bij: We belden met Lies, onze collega diaken in Gulpen.
'Wat leuk dat je belt' was de eerste reactie en als snel kwamen de verhalen.

Krimpen Zingt

Zondag 26 september is weer een "Krimpen Zingt" dienst in de Rank om 18.30 uur. 

Start Kinderkoor De Regenboog

Kinderkoor De Regenboog start vrijdag 10 september weer met repeteren, om 18.45 in De Rank. Jongens en meisjes vanaf (bijna) 6 jaar zijn welkom. Kijk eens op de website voor meer informatie.

Boekenmarkt Ark 8 en 9 oktober

Als bijdrage aan de verbouwingskosten van de Ark is er op vrijdag 8 (van 19.00 tot 21.00 uur) en zaterdag 9 oktober (van 10.00 tot 15.30 uur) een boekenmarkt in de Ark. Een prachtige sortering boeken wordt daar te koop aangeboden. U mag zelf snuffelen en zoeken; op zich al een leuke bezigheid. Er is nog één keer de mogelijkheid om daarvoor boeken in te leveren, op donderdag 16 september van 19.00 tot 20.30 uur, bij de Ark.
 

Van de redactie

Nieuws over de Agenda kolom rechts in de website-pagina's
Vanaf nu zijn op onze website Kerkdiensten online en het Meeleven ook te vinden op alle pagina's waar de Agenda- kolom zichtbaar is. De mensen van de technische ondersteuning hopen dat door deze aanpassing de Online kerkdiensten en het bekijken van het Meeleven sneller en gemakkelijker te vinden zijn. Graag horen we uw reacties hierover op het bekende adres: redactie@ijsseldijkkerk.nl 
Hierna een afbeelding en uitleg

Meeleven

Vooral in deze Coronatijd is meeleven erg fijn. Elke week wordt een beamerpresentatie (‘meeleven’) gemaakt. Als u zich heeft aangemeld bij het ‘besloten’ gedeelte op de website, kunt u de presentatie elke week daar bekijken. Als u een foto hebt ingestuurd en datum van uw verjaardag of huwelijksjubileum, dan wordt dit de zondag vóór de desbetreffende datum in ‘meeleven’ getoond. Het adres is: meeleven@ijsseldijkkerk.nl 
 

#nietalleen

Hoort, zegt het voort! Mensen die een praktische hulpvraag hebben of graag even contact hebben en een luisterend oor, kunnen bellen naar het landelijk nummer 0800-1322. Ze worden dan gekoppeld aan de plaatselijke coördinatoren. In Krimpen aan den IJssel kun je ook mailen naar: nietalleenkrimpen@outlook.com. Wilt u meer over dit landelijke initiatief weten kijk dan eens op de website van #nietalleen 
Marjan Tromp en Hilda Pleysier ( coördinatoren Krimpen) nietalleenkrimpen@outlook.com

Nieuwsarchief

Indien u ingelogd bent als kerklid kunt u hier het nieuwsarchief bekijken voor de oudere artikelen.