Het verloop van de dienst

 
Benieuwd hoe een kerkdienst in deze kerk verloopt. Deze kennismaking hoopt eventuele koudwatervrees weg te nemen en te zorgen dat u/jij als bezoeker zich bij ons thuis voelt.
 
Iedere zondag komen we samen voor de eredienst. De ochtenddienst begint om 10 uur. De gezamenlijke avonddienst, die om 18.30 uur begint, is de ene week in de IJsseldijkkerk, de andere week in de Ark. De kerkdiensten worden aangekondigd in het kerkblad en kunt u hier vinden op onze site.
 
De kerk heeft een zij-ingang en een hoofdingang onder de toren. Een half uur voor aanvang van de dienst staan gemeenteleden bij de deur om u welkom te heten. 
Voor de dienst speelt en is er een beamerpresentatie van actuele zaken in de gemeente. 2 minuten voor aanvang komt op de beamer: "We worden stil". Vanaf dit moment zal iedereen stil worden en speelt de organist zachtjes door.
Om 10 uur komt de predikant en kerkenraad naar binnen. De ouderling van dienst doet de afkondigingen. Vervolgens zal de organist inzetten en gaat de gemeente staan voor het aanvangslied. Na dit lied geeft de ouderling de predikant een hand om hem / haar Gods zegen toe te wensen voor de dienst. Hierna gaat de predikant de kansel op en begint de dienst. Als eerste spreekt de predikant de zegen uit, waarna de gemeente gaat zitten en een lied gezongen wordt.
Op de liederenborden, aan weerzijden van de preekstoel, staat vermeld welke liederen er gezongen worden, voor diegene die het liedboek gebruiken. De tekst van de liederen en de schriftlezingen worden in de ochtenddiensten en bij sommige avonddiensten (o.a. Goede Vrijdag, jeugddiensten) op de muur geprojecteerd met de beamer.
De dienst wordt nu vervolgd met een gebed om schuldvergeving, het lezen van de geboden, een gesprekje met de kinderen, Bijbellezingen en een preek. Tussendoor wordt er gezongen. 

Als onze predikant voorgaat zal hij voor de kinderen van de kindernevendienst de kansel afkomen en hen naar voren vragen. Er zal nu een kort gesprekje zijn waarna de kinderen naar hun eigen nevendienst gaan in de achterzaal.
Na de preek is er een 'kort' orgelspel zijn waarna er een lied ingezet wordt. Na een gebed met voorbeden en een gezamenlijk gebeden ‘Onze Vader’ wordt er gecollecteerd.
Tijdens de collecte komen de oudste kinderen van de kindernevendienst terug en kunnen gemeenteleden, met kinderen bij de oppas, hun kind ophalen en meenemen de kerkzaal in.
Na de collecte wordt het laatste lied gezongen en de Zegen uitgesproken, waarna de predikant van de kansel komt, en een hand krijgt van de ouderling van dienst als instemming.
De ouderling en predikant gaan nu door het middenpad naar de uitgang onder de toren om de gemeenteleden bij het verlaten van de kerk de hand drukken en een goede zondag toe te wensen.
 
terug