Welkom

De protestantse wijkgemeente IJsseldijkkerk is een warme en actieve christelijke gemeenschap. We geloven dat het oude evangelie van Jezus Christus nog steeds actueel is en dat God daarin ook vandaag ons tot Gids wil zijn. Iedere zondag komen we samen komen voor de eredienst in de IJsseldijkkerk, een rijksmonument.


De ochtenddienst begint om 10 uur. De gezamenlijke avonddienst, die om 18.30 uur begint, is de ene week in de IJsseldijkkerk, de andere week in de Fonteinkerk

Iedereen is welkom in de dienst. Voor de jongsten, tot 4 jaar, is er kinderoppas in de bovenzaal van de kerk. De kerk is rolstoeltoegankelijk en voor mensen met een gehoorapparaat is er ringleiding aanwezig. U wordt welkom geheten door gastdames en –heren. De plaatsen zijn vrij.
In de dienst lezen we meestal uit de Nieuwe Bijbelvertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap uit 2021. Er wordt gezongen uit het nieuwe Liedboek uit 2013. Ook worden soms andere liedbundels gebruikt. In de ochtenddienst wordt de tekst van de liederen op de beamer geprojecteerd. De samenzang wordt begeleid door de organist.

Voor de kinderen van de basisschool-leeftijd is er iedere week kindernevendienst. Hier zijn de kinderen bezig met het bijbelverhaal op hun eigen niveau. Eens in de maand is er ook jongerennevendienst, voor de tieners.

Iedere zondag gaan de bloemen uit de kerk met een groet van ons allen naar gemeenteleden ter bemoediging of felicitatie.

Met regelmaat zijn er ook bijzondere diensten, zoals jeugddiensten, kinderdienst, startdienst.
Iedere eerste zondag van de maand is er na de dienst koffiedrinken in de achterzaal. Ook bij bijzondere diensten is dit vaak het geval. Dan is er ook een Boekentafel waar u, ten bate van het goede doel, verschillende (christelijke) boeken kunt kopen.

U kunt u op deze site de nodige actuele informatie vinden over onze kerk en de kerkelijke activiteiten. In de agenda staan alle activiteiten die plaats vinden in de kerk. Het is zeker de moeite waard.


[Contact gegevens]