En verder...

 
...Coördineren we o.a. het vervoer naar de kerk voor hen die niet meer zelf naar de kerk kunnen komen, plaatsen we kastjes voor de kerkomroep, houden we inzamelingsacties van goederen voor de voedselbank,  verzorgen we een paasgroet voor oudere gemeenteleden en nog heel veel meer. 
terug