PKN - Krimpen


Gezamelijke website van de samenwerkende PKN kerken in Krimpen aan den IJssel. U vindt hier publicaties van de Algemene Kerkenraad en ook gezamelijke activiteiten van de wijkgemeenten.
U kunt vanuit de gezamenlijke website gemakkelijk doorlinken naar alle wijkgemeenten.

PKN - landelijk


De IJsseldijkkerk is onderdeel van de 'Protestantse Kerk in Nederland'
Dit is een overkoepelende organisatie voor vele protestantse gemeentes in heel Nederland.
Lees meer 

PKN wijkgemeenten

Voor websites: klik op een foto
 

Raad van Kerken


De Raad van Kerken is een landelijk interkerkelijk overlegorgaan. De afdeling Krimpen aan den IJssel van de Raad van Kerken streeft naar Ontmoeting en Samenwerking, niet alleen tussen christenen en kerken, maar ook binnen de hele Krimpense samenleving.

Lees meer 

Crimpen-Inn


Inloophuis Crimpen-Inn is opgezet vanuit de lokale katholieke parochie de Bron, de lokale PKN kerken en de GVK Immanuel. Wij ontvangen mensen die behoefte hebben aan contact.
Lees meer 

Het N.B.G.

Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is een landelijke organisatie met als doel iedereen aan een bijbel te helpen in zijn eigen taal. Dat gebeurt landelijk en ook plaatselijk.
Lees meer 

CMC

De Centraal Missionaire Commissie van de Algemene Kerkenraad organiseert missionaire activiteiten voor de hele protestantse gemeente, zoals Feest van de Geest, Bijbel doe dagen, korendag.

IKOS

Interkerkelijke stichting die zich inzet voor Godsdienstonderwijs in het openbaar basis onderwijs.
 

IJsseldijkconcerten


Deze stichting organiseert in de IJsseldijkkerk per seizoen een vijftal klassieke concerten en streeft hierbij naar variëteit en kwaliteit.
Lees meer