Vanuit de kerkenraad

In de kerkenraadsvergadering hebben we het laatste onderwerp van het concept beleidsplan met elkaar besproken. De uitkomsten van al onze gesprekken gaan we nu verwerken in het concept. Als het stuk aangepast is, delen we het weer met u als gemeente. 

Ook is de komende verbouwing aan de orde geweest. De bouwcommissie is bezig met het maken van een planning van de werkzaamheden. De diensten kunnen gewoon doorgang vinden. Hoe het gaat verlopen met koffie drinken in de zomer...? Dat proberen we ook zoveel als mogelijk door te laten gaan, maar of dat ook steeds lukt is de vraag.

Het IJsseldijkfeest, dat we de afgelopen jaren hielden tijdens het startweekend, kan helaas niet doorgaan begin september. De dienst voor de opening van het winterseizoen zal wel op 8 september zijn.
terug