Vanuit de kerkenraad


Vanaf 5 juni zijn er weer belangrijke versoepelingen in het coronabeleid. Uiteraard wordt dit op de voet gevolgd door de Protestantse Kerk Nederland. Naar aanleiding van deze versoepelingen zijn er ook weer nieuwe adviezen voor kerkdiensten en kerkelijke activiteiten bekend gemaakt. Steeds hebben wij ons aan deze adviezen gehouden, en dat doen we ook nu.
Vanaf zondag 6 juni mogen we weer 60! bezoekers verwelkomen in de dienst, naast predikant, ambtsdragers, koster en organist. We zijn hier heel erg blij mee. Dit is een grote stap in de goede richting. Wel moeten we ons nog houden aan de regels zoals die tot nu van kracht waren. We houden afstand, ontsmetten handen en dragen mondkapje bij het verplaatsen.
Wat nog meer mooi nieuws is: Het slotlied mogen we allemaal zingen, mits ingetogen (lees spraakniveau).
Wij hopen dat u net zo blij wordt als wij van dit nieuws.
Als dit allemaal goed gaat hopen we na de zomer ook weer andere activiteiten op te kunnen starten.
terug