Vanuit de kerkenraad 7-12-2023


Voor de pioniersplek voor Arabisch-taligen, Bayt al Noer (huis van licht), zijn we nog op zoek naar een afgevaardigde in het bestuur vanuit de IJsseldijkkerk. Bent u geïnteresseerd of voelt u zich betrokken op dit werk, neemt u dan contact op met de scriba. Het zou heel fijn zijn als ook onze wijk hier vertegenwoordigd wordt.

Hoewel we blij zijn met de invulling van twee vacatures in de kerkenraad, moeten we toch constateren dat er nog 3 vacatures openstaan. Bij de kerkrentmeesters is echt versterking nodig. En ook de diaconie heeft nog een lege plaats. Denkt u er nog eens over na één van deze taken op u te nemen. Zonder goed bestuur kunnen we niet alles onder controle blijven houden. We gaan graag met u in gesprek hierover. Meer informatie bij de scriba.

De diaconie gaat dit weekend de actie nabuurschap afronden door boodschappenpakketten bij diverse adressen te bezorgen. Hartelijk dank voor uw meedenken!

De bouwcommissie heeft van het college van kerkrentmeesters toestemming om een bouwvergunning aan te vragen voor de eventuele uitbreiding van de achterzalen. Dit wil niet zeggen dat er ook werkelijk verbouwd gaat worden, maar om praktische redenen is dit een stap die eerst gezet moet worden. Er wordt voortvarend aan gewerkt. We houden u op de hoogte.

 
terug