Vanuit de kerkenraad

De kerkenraad is op zoek naar vrijwilligers die iets willen vertellen over hun (soms onzichtbare) werk. 

Gezien en ongezien wordt er heel veel werk verzet in kerkenland.
In veel gevallen is er goed contact en overleg met de kerkenraad, andere dingen gebeuren gewoon en gaan goed, voor zover wij weten.
Als kerkenraad zijn we ons ervan bewust dat we niet van alles op de hoogte zijn.
Dat hoeft ook niet....maar het is wel fijn als we af en toe contact hebben met de mensen die zich voor al dat werk inzetten.

De komende maanden willen we ons als kerkenraad ervoor inzetten dit contact te zoeken.
Denkt u/ denk jij nu al gelijk: dat is leuk, ik wil wel iets vertellen over mijn taak als vrijwilliger of coördinator, geef het door aan de scriba.
Misschien kunnen we een keer een moment in de vergadering inplannen voor de informatie die u wilt delen.
Anders is het misschien ook een idee iets over de taak op te schrijven en te delen met de kerkenraad.
 
terug