leden kerkenraad

Predikant

Ds. Baggerman
Contact

Scriba

Annemieke Ringoir
Contact

Kerkrentmeester

Theo de Jong
Tony Mauritz
Job Mesker
Contact

Ouderling

Arjen de Bruin          (sectie 1 en 9b)
Lenie 't Hart             (sectie 2)
Greetje Jorna           (sectie 3)
Els Nijmeijer            (sectie 4 en 5)
Corina de Rooij        (sectie 6), voorzitter kerkenraad 
Jan Jansen              (sectie 7)
Anneke Wijnmaalen (sectie 8)
Petra Spek              (sectie 9a)
Contact

Jeugdouderling

John Clever
Daniëlle van den Berg
Contact
 

Diaken

Wim Spek
Paula Harrewijn
Simone Slingerland
Zwaany Fröling
Marja de Visser-Kenselaar
Contact

terug