Ouderling Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters wordt gevormd uit vertegenwoordigers van de drie PKN wijkgemeenten; daaruit wordt een voorzitter gekozen. 

Het College van Kerkrentmeesters beheert de financiën, gebouwen en administratie van de kerkelijke gemeente.
U moet hierbij ook denken aan de verantwoordelijkheid voor de predikanten, kosters, organisten, het onderhoud en de exploitatie van de kerkgebouwen en de pastorieën, het bijhouden van de registers en het archief.
terug