Heilig Avondmaal


Vijf keer per jaar wordt het heilig Avondmaal gevierd; vier keer op zondag en een keer op Goede Vrijdag. De belijdende leden van de gemeente en onze gasten worden van harte opgeroepen en uitgenodigd om deel te nemen aan de viering van brood en wijn.


Avondmaal kleine kring

Op de avondmaalszondag dat er geen avonddienst is in IJsseldijkkerk, is er ’s middags om 14.00 een korte viering van het avondmaal in kleine kring. Dit is bedoeld voor degenen die wegens ziekte of ouderdom niet in staat zijn om de avondmaalsdienst bij te wonen. Graag  even aanmelden bij de predikant, zodat we weten op hoeveel mensen we ongeveer kunnen rekenen.


Heilig Avondmaal en gluten

Er is voor wie dat nodig heeft ook een schaaltje met glutenvrij brood bij het Heilig Avondmaal, naast de schalen met gewoon witbrood. Als u daar gebruik van wilt maken, dan is het praktisch als u ergens bij het midden van de tafel gaat zitten, onder de preekstoel. Meldt u dit ook even van tevoren aan een van de diakenen? Dan kunnen zij er rekening mee houden.

terug