PKN - landelijk


De IJsseldijkkerk is onderdeel van de 'Protestantse Kerk in Nederland'
Dit is een overkoepelende organisatie voor vele protestantse gemeentes in heel Nederland.

Missie

De Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk ondersteunt de kerk, de gemeenten en allen die daarbinnen werken: 

  • in hun betrokkenheid op God, op elkaar en op de wereld;
  • in het getuigenis van Jezus Christus;
  • in de dienst van gerechtigheid en barmhartigheid.

Taak

Daarbij verricht zij haar activiteiten in verbondenheid met andere kerken en maatschappelijke organisaties in binnen- en buitenland. Om haar taken namens de kerk en gemeenten uit te kunnen voeren: 

werkt zij dienstverlenend op basis van de vraag om ondersteuning en toerusting van het kerkelijk kader gericht op het beheer en de opbouw van de gemeente, de groei en de verdieping van het geloof en de theologische reflectie, de viering en beleving in de liturgie en de dienst aan de samenleving;

  • draagt zij mede zorg voor de opleiding en nascholing van predikanten, kerkelijk werkers en ander (vrijwillig) kader;
  • ondersteunt zij het geloofsgesprek en het spreken en leven van de kerk door studies en handreikingen, ook op het gebied van de geestelijke, politieke en economische krachten in de wereld;
  • organiseert zij het werk zo dicht mogelijk bij de vragen van de gemeenten en van het kerkelijk kader, in de vorm van een concreet en transparant aanbod;
  • voert zij het werk uit binnen de beleidskaders, die door de ambtelijke vergaderingen van de kerk zijn gesteld, op basis van de kerkorde;
  • heeft zij de verantwoordelijkheid om zorgvuldig om te gaan met mensen en middelen.
terug