Heilig Avondmaal


De diaconie heeft een dienende taak. Binnen de gemeente wordt dit o.a. zichtbaar rond het Heilig Avondmaal.
De diakenen verzorgen de voorbereiding van de tafel en assisteren tijdens de vieringen.
Dit geldt ook voor de vieringen van het Heilig avondmaal in kleine kring; dit wordt georganiseerd voor de gemeenteleden die niet meer in staat zijn de gewone diensten bij te wonen.
terug