Coördinator pastoraat


Heeft u iets te melden van lief en / of leed geeft u dit dan door aan Anita Lissenberg. Anita verzamelt als coördinator pastoraat al deze berichten en geeft ze door aan de betreffende ouderling, dominee, scriba. 
Tel.  06 40400343

Bijvoorbeeld: geboorte, doop, trouwplannen, ziekte, ziekenhuisopname, thuis komen uit ziekenhuis of revalidatie enz. Zo willen we proberen de informatie, ook die uit de wandelgangen, op tijd op de juiste plaats te krijgen.
Helpt u mee?
terug