Bijbeluur

Tijdens het winterseizoen is er op woensdagochtend eens in de twee weken van 10.00 – 11.00 uur het ‘bijbel-uur’. We komen dan samen met een mooi groepje (ietsje oudere) mensen om met elkaar uit de bijbel te lezen en vooral ook er met elkaar over te praten. U bent van harte welkom om eens een keer te komen kijken. Datums vindt u in de Agenda.


De afgelopen jaren hebben we zo bijvoorbeeld de verhalen van Abraham gelezen, het Lucas evangelie en een serie over de Tien Geboden.
We zijn voor de vakantie, zomer 2023 gestopt halverwege het boeiende boek Prediker, en dat willen we nu eerst gaan uitlezen. We komen bij elkaar op woensdagochtend, van 10-11 uur op DV: 13 september, 27 september, 11 oktober, 25 oktober, 8 november, 22 november, 6 december en 20 december.
Welkom, en als u eerst wat meer wilt weten over de groep, bel me 0180-761661 of dominee@ijsseldijkkerk.nl
terug