Bijbeluur


Eens in de twee weken op woensdagochtend het bijbeluur, waar u welkom bent om met elkaar de bijbel te lezen en erover te praten, dit onder leiding van ds. Baggerman.  Datums vindt u in de Agenda.
Contactgegevens

De afgelopen jaren hebben we zo bijvoorbeeld de verhalen van Abraham gelezen, het Lucas evangelie en een serie over de Tien Geboden.
We zijn voor de vakantie, zomer 2023 gestopt halverwege het boeiende boek Prediker, en dat willen we nu eerst gaan uitlezen. We komen bij elkaar op woensdagochtend, van 10-11 uur op DV: 13 september, 27 september, 11 oktober, 25 oktober, 8 november, 22 november, 6 december en 20 december.
Welkom, en als u eerst wat meer wilt weten over de groep, bel me 0180-761661 of dominee@ijsseldijkkerk.nl
terug