Belijdeniscatechese

Van harte welkom, meld je even aan (dominee@ijsseldijkkerk.nl). Wil je graag meedoen, maar kun je niet op die avond, laat het ook weten. Wil je er eerst nog eens persoonlijk met mij over doorpraten? Helemaal goed; laat het weten!
Sommige mensen hebben er al vaak over gedacht, maar het kwam er nooit van. Voor anderen is het iets waar ze misschien nog nooit aan gedacht hebben.
Maar nu komt het toch op je pad: je wilt meer van het geloof leren, er met anderen over praten, je dankbaarheid tonen, verantwoordelijkheid nemen, gewoon bezig zijn met de dingen van God. En misschien wel belijdenis doen.
In de IJsseldijkkerk doen we dat door, een seizoen lang, van begin oktober tot palmpasen, in een groep met elkaar allerlei zaken van het geloof te bespreken.
Alle vragen zijn mogelijk, het gaat erom dat je leert je eigen mening te vormen.
Wie belijdeniscatechisatie gaat volgen is niet verplicht om belijdenis te doen, maar we zijn er wel serieus mee bezig.
Tegelijk is er ook een laagdrempelige, open sfeer.
Meer info?
ds. Baggerman.
terug