Actie Kerkbalans


U leest meer in onderstaand en bewerkt artikel van de landelijke PKN: 

Kerkbalans is een  landelijke en jaarlijkse actie om bijdragen te werven voor de kosten van het kerk-zijn. De inzameling helpt lokale kerken een unieke positie in de maatschappij in te nemen en hun geloof en waarden uit te dragen.
Denk bij een hartsverhaal aan het vele mooie werk dat lokale kerken verzetten: het omzien naar eenzame ouderen, ruimte scheppen voor een ontmoeting met God, het bieden van een ontmoetingsplek in een dorp, wijk of stad en nog vele anderen hartverwarmende verhalen. De kerk brengt een ander perspectief in de samenleving en mede door Kerkbalans kan de kerk dit unieke perspectief blijven uitdragen.  

Wat is Actie Kerkbalans precies? De feiten op een rij:
Hoe werkt de Actie Kerkbalans?
In januari ontvangt ieder gemeentelid het verzoek een financiële bijdrage te leveren aan zijn of haar gemeente. Daarbij gaat de voorkeur uit naar een maandelijkse gift en de daarbij horende automatische incasso. 

Waarom wordt het ieder jaar opnieuw gevraagd?
Als gemeenten in januari van gemeenteleden horen wat zij toezeggen aan financiële bijdrage kan de gemeente daar haar samenbindende en unieke werk op afstemmen.

Welk bedrag is nodig?
Dat is per gemeente uiteraard verschillend. Wij draaien de vraag liever om: Welk bedrag vindt u nodig, zodat uw gemeente een uniek en levensveranderend perspectief kan blijven uitdragen?

Waar wordt dit geld aan besteed?
Ook dit is per gemeente verschillend. Gemiddeld draagt het geld bij aan het organiseren van vele belangrijke activiteiten, zoals jeugdactiviteiten, inspirerende kerkdiensten, geloofstoerusting, seniorenactiviteiten, persoonlijke bezoeken en de heilzame aanwezigheid van de kerk in de buurt.
Maar ook voor het onderhoud van gebouwen zijn de kerkrentmeesters voornamelijk aangewezen op wat wij samen  bijeen brengen.
De Actie Kerkbalans is verantwoordelijk voor 80 procent van de inkomsten en daardoor enorm belangrijk voor de lokale kerken om hun unieke positie in de maatschappij in te nemen.

Van wie vraagt onze kerk een bijdrage?
Het is algemeen bekend dat hoe jonger men is, hoe minder men geeft aan de Actie Kerkbalans. Het is dus goed om jongeren (vanaf een jaar of zestien) al bewust te maken van het feit dat Kerkbalans er mede voor verantwoordelijk is dat al die hartverwarmde activiteiten uitgevoerd kunnen worden. Daarom is het goed ook jongeren vanaf een bepaalde leeftijd te vragen welk geldbedrag zij hiervoor over hebben.
terug