Adopt a Granny

Zendingsbus


We proberen een goede mix te maken tussen verschillende doelgroepen. De komende periode willen we vanuit de opbrengst van de zendingsbussen 2 "Granny's"  (= opa / oma) financieel adopteren. Ouderen in ontwikkelingslanden hebben het namelijk zwaar omdat het pensioen bijna niets meer waard is, of omdat er niemand is die voor hen zorgt. Via het Adopt a Granny-project van de stichting Dorcas ontvangen ouderen materiële hulp en medische zorg. Ook wordt gewerkt aan het doorbreken van het sociale isolement door hen regelmatig te bezoeken en door bijeenkomsten te organiseren. Helpt u mee om deze ondersteuning mogelijk te maken? Mede namens de granny's alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!

 


Iedere gift die u in de zendingsbakjes aan de uitgang van het kerkgebouw doet komt ten goede aan het project: Adopt a granny; van de organisatie Dorcas.
De diaconie ontving een bericht van opa Buka Losif, één van de ouderen die met uw gift worden ondersteund.
Meestal is opa Buka Losif thuis, want het is moeilijk voor hem om naar buiten te gaan. Hij is dankbaar wanneer zijn buren hem bezoeken. Hij wordt wekelijks bezocht door zijn nicht die in de stad woont, daar hij is dankbaar voor, want dan voelt hij zich minder alleen.

Zijn gezondheid is niet zo goed, door een ongeluk wat hij 25 jaar geleden heeft gehad. Iedere 3 maanden moet opa Buka Losif naar het ziekenhuis voor verschillende onderzoeken en behandelingen.
De klusjes in en om het huis probeert opa Buka Losif nog zo goed mogelijk zelf te doen. 
Hij heeft duiven en kippen waar hij goed voor probeert te zorgen. Hij vindt het geweldig om de dieren groot te zien worden. Ook maakt hij zelf schoon en kookt hij voor zichzelf.
Dorcas zorgt voor eten, kleding, sociale activiteiten, thuisbezoek, geld voor medicatie en ondersteuning voor zijn geestelijk welzijn. Ook is er ieder jaar een Kerstgeschenk.
Zijn heupprothese zou vernieuwd moeten worden, maar dit kost veel geld, wat moeilijk voor hem is.
Opa Buka Losif is een vriendelijke man, die nooit klaagt, ook al heeft hij veel pijn. Hij heeft geen makkelijk leven, vooral door zijn ziek zijn.

Hierbij dan ook nog een persoonlijke groet van opa Buka Losif:

"Dear sponsor! I'm very thankful for the help and for all what you do for me.
It makes me feel, that I'm not alone, because someone even I don't know, is thinking about me from so far;
I really appreciate all your effort.
God bless you and give you all what you need."
terug

Agenda

Ochtenddienst

24 okt 2021 om 10:00 mevr.drs. T. Dijkstra-Algra uit Houten

Avonddienst

24 okt 2021 om 18:30 mevr.ds. A. Verbaan-vd Heuvel uit Bennekom

_______________

Online kerkdiensten

Meeleven  (besloten)

_______________

Contact & Adres 

           

_______________

Nieuwsbrief


_______________

Aanmelden
besloten gedeelte

 

Privacy verklaring