Adopt a Granny

Zendingsdoel


We proberen een goede mix te maken tussen verschillende doelgroepen. De komende periode willen we vanuit de opbrengst van de zendingsbussen 2 "Granny's"  (= opa / oma) financieel adopteren. Ouderen in ontwikkelingslanden hebben het namelijk zwaar omdat het pensioen bijna niets meer waard is, of omdat er niemand is die voor hen zorgt. Via het Adopt a Granny-project van de stichting Dorcas ontvangen ouderen materiële hulp en medische zorg. Ook wordt gewerkt aan het doorbreken van het sociale isolement door hen regelmatig te bezoeken en door bijeenkomsten te organiseren. Helpt u mee om deze ondersteuning mogelijk te maken? Mede namens de granny's alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!

Iedere gift die u in de zendingsbakjes aan de uitgang van het kerkgebouw doet komt ten goede aan het project: Adopt a granny; van de organisatie Dorcas.
 
terug