WijkMedewerkers IJsseldijkkerk


WijkMedewerkers IJsseldijkkerk (W.M.IJ. in het kort) is een belangrijke en actieve groep binnen de IJsseldijkkerk-gemeente die omzien naar elkaar op veel manieren in praktijk brengt. Zij vertellen hier graag zelf wat zij doen en nodigen uit om mee te doen!

De WMIJ zijn wijkmedewerkers, man of vrouw, van de IJsseldijkkerk.
Dit zijn ongeveer 20 personen die, als het op prijs wordt gesteld, senioren vanaf 75 jaar bezoeken met verjaardagen, maar ook bij ziekte en eenzaamheid.

  • De WMIJ-er heeft een eigen lijst met namen om te bezoeken.
  • Samen met gemeenteleden verzorgen zij de koffie/thee/limonade na de ochtenddienst op de 1e zondag van de maand. En ook bij feestelijke diensten zoals dopen of bevestiging van ambtsdragers. In de zomermaanden is er, bij mooi weer, elke zondag koffie buiten voor de ingang van de kerk.
  • Enkele WMIJ-ers helpen bij de weeksluiting in Crimpenersteyn.
  • In voor- en najaar wordt, in samenwerking met de wijkmedewerkers van de Fonteinkerk, voor de senioren een contactmiddag georganiseerd.
  • Met start winterwerk en in de adventstijd organiseren de wijkmedewerkers een gezellige middag alleen voor de ouderen van de IJsseldijkkerk. De wijkpredikant verzorgt de meditatie, er is veel zingen onder begeleiding van een koor of muziekgroep die hiervoor uitgenodigd wordt. Deze middagen sluiten we altijd af met een gezellig samenzijn onder het genot van een hapje en een drankje.

Dit is in grote lijnen wat het werk van de WMIJ inhoudt.
Het is mooi en dankbaar werk om contacten te onderhouden met onze oudere gemeenteleden.

Heeft u tijd en lijkt het u fijn om ook dit belangrijke werk te ondersteunen, neemt u dan contact op met
Elly Snel, telefoon: 511642 of met Lia van der Lee, telefoon: 510759
terug