Bijbelkring: "Nieuw!"

Een nieuwe bijbelkring voor de (iets) jongere gemeenteleden, twintigers, dertigers, veertigers.
Lees meer 

Belijdeniscatechese

Sommige mensen hebben er al vaak over gedacht, maar het kwam er nooit van. Wil je er eerst nog eens persoonlijk over doorpraten? Helemaal goed; laat het weten!
 
Lees meer 

Bijbelkring

In de bijbelkring, een aantal dinsdagavonden in het seizoen, lezen we afwisselend uit verschillende bijbelboeken of aan de hand van bijbelse thema’s.
Lees meer 

Bijbeluur

Tijdens het winterseizoen is er op woensdagochtend eens in de twee weken van 10.00 – 11.00 uur het ‘bijbel-uur’.
Lees meer 

Ontmoetings-bijeenkomsten

 
 
Op meerdere middagen en avonden per jaar zijn er ontmoetingsmomenten voor de wijkgemeente.
Lees meer 

Po√ęzie-kring

De poëzie-kring komt ongeveer eens in de zes weken bij elkaar om aan de hand van een bepaald thema een aantal gedichten te lezen en te bespreken. 
Lees meer