Vanuit de KinderNevenDienst


Zijn de kinderen er nog? Ja hoor! Toen er sneeuw lag vertelde de dominee dat hij veel leuke dingen in de app had gezien  met sneeuw en sleetjes en zo. Elke week krijgen de kinderen van ons een werkje met een verhaal en een verwerking. We vinden het alleen wel jammer dat we de kinderen nu niet zien.
We bedenken wel leuke dingen die we wel samen kunnen doen natuurlijk: we willen graag weer samen met de kinderen een  Kinderdienst maken op zondag 28 maart en in de Voorjaarsvakantie gaan we een puzzeltocht doen door Krimpen die heet: 'Een spoor van Liefde'
Allemaal de hartelijke groeten van de leiding! 
terug