Vanuit de KinderNevenDienst

De kindernevendienst is weer begonnen. Fijn om weer kinderen in de kerk te hebben en met elkaar weer bezig te zijn! Zolang als we nog niet alle kinderen op de KND kunnen ontvangen, blijven we ook via de app contact houden en via de mail de verhalen en verwerkingen opsturen.
 
terug