Vanuit de Kerkrentmeesters

 

Vaste Vrijwillige Bijdrage.

Dit jaar vragen wij als Kerkrentmeesters extra aandacht voor de VVB.

Waarom?
Wij willen de komende zomer de achterzaal uitbreiden en aanpassen. Het betreft:
-het vernieuwen van de toiletgroep waardoor een invalidetoilet gemaakt kan worden.

-de CV-installatie wordt verplaatst vanuit de kelder naar de begane grond en we gaan van het gas af.

-er zullen zonnepanelen geplaatst worden en andere isolatiemaatregelen getroffen worden, de achterzaal wordt verduurzaamd.

-er komt meer bergingsruimte mede ter vervanging van de blokhut die achter de zaal staat.

Hiermee ontstaat een gebouw waar de toekomstige generatie mee vooruit kan

Hoe gaat dat in financieel opzicht?
Wij zijn als Kerkrentmeesters gewend om eerst te sparen en een fonds te vormen en nadat dat voldoende gevuld is doen we bepaalde uitgaven.
De laatste 5 jaar is er al veel gebeurd, zoals de opknapbeurt van de Pastorie, de renovatie van de kerkzaal en het verharden/ophalen van de buitenruimte.
Al deze werkzaamheden zijn door inzet van veel vrijwilligers, sponsoring van aannemers en inzet van de fondsen gerealiseerd.
Echter, deze fondsen zijn onvoldoende gevuld voor de geplande werkzaamheden en voor toekomstig onderhoud.

De Kerkrentmeesters hopen dat door extra bijdrage aan de VVB er geen aanvullende actie nodig is, doet u mee?

terug