Collecte doel voorstellen


Wist u dat u zelf ook doelen aan kunt dragen voor de diaconie-collecten?
Het is mogelijk om zelf suggesties te doen voor toekomstige collecte doelen.
Deze kunt u sturen naar de acd.secretaris@pknkrimpen.nl

Uw voorstel kan een waardevolle aanvulling vormen naast de roosters die Het Algemeen College van Diakenen als leiddraad gebruikt:
Het Algemeen College van Diakenen (ACD) stelt elk jaar een collecterooster op.
Als leidraad gebruiken zij hiervoor het door de landelijke kerk aangereikte rooster.

Dat wordt aangevuld met de wijkdiaconie- collecten en enkele vaste collecten, zoals bijvoorbeeld  de GZB en IZB daaraan toegevoegd.
terug