Uitbreiding achterzalen

Uitbreiding achterzalen

Nieuws van de bouwcommissie.
Zoals u wellicht weet zijn er vergevorderde plannen om de achterzalen uit te breiden.
De belangrijkste reden is dat we graag een invalidetoilet willen realiseren en duurzaamheidsmaatregelen willen treffen.

De verwarmingsketels in de kelder zijn aan het eind van hun levensduur en zouden bij het opknappen van de kerkzaal al vervangen worden. We hebben dat toen echter uitgesteld. met de bedoeling een meer duurzame (elektrische) oplossing, in combinatie met zonnepanelen, te kiezen in combinatie met een uitbreiding van de achterzalen. Het is nu zover.

U kunt in de achterzaal een tekening zien waarop de plannen staan. Voor toelichting kunt u mij, Kees Docters van Leeuwen of Theo de Jong altijd vragen.

In deze nieuwsbrief willen wij graag een toelichting geven op de huidige stand van zaken.

Na het inventariseren van de wensen van de gebruikers zijn er diverse ontwerpen gemaakt en zijn de kosten geraamd. We praten over een investering van ruim € 300.000,-.
Dat is best veel geld dus stellen we ons de vraag of dit een verantwoorde uitgave is en zijn deze middelen beschikbaar?

We hebben een afweging gemaakt tussen het huidige plan, met uitbreiding van 5m1 richting pastorietuin en een interne verbouwing binnen de huidige achterzaal. De laatste optie was niet veel goedkoper en gaf veel minder toegevoegde waarde aan het gebouw. Een belangrijke kostenpost wordt nl. gevormd door de technische installatie.
Bovendien geeft een uitbreiding de mogelijkheid om zonnepanelen op het nieuwe dak te plaatsen en zowel de hal als de achterzaal en keuken ruimer te maken.
Ook kunnen we naast een ruimte voor de technische installatie een grotere binnen- en buitenberging realiseren.

Financiën.
Zoals gebruikelijk in onze kerk worden investeringen gedaan als het geld gespaard is, hiervoor hebben we diverse (onderhouds)fondsen.
Binnen onze wijk komen we op dit moment wel geld tekort voor deze investering, dus voorlopig wordt dit tekort voorgeschoten door het CvK.
Bovendien proberen we ook andere inkomstenbronnen aan te boren en hopen we ook op uw extra bijdragen.
Wat dat betreft was de € 17.000,- hogere opbrengst van de laatste VVB aktie een opsteker waar we later zeker op terug komen.

Daarnaast willen we, net als bij het opknappen van de kerkzaal veel werk mbv vrijwilligers doen om kosten te besparen.
Ter indicatie: bij de kerkzaal zijn verschillende extra werkzaamheden uitgevoerd (bv voorzetramen), desondanks bleven de bouwkosten royaal binnen de raming.
Ook voor dit plan zijn we op deze manier gestart.
De tekeningen en aanvraag bouwvergunning zijn door Andre van der Ent verzorgd waarmee we architectenkosten uitsparen.
Ook wordt er door gemeenteleden aan de technische installatie gerekend en wordt er bij de aanbesteding gevraagd aan de aannemer rekening te houden met de inzet van allerlei vrijwilligers.

Uiteindelijk hopen we op een mooi gebouw waar we lang plezier van kunnen hebben.
We zullen op een verantwoorde manier met het geld (dat door de gemeente gespaard is) omgaan.

Planning:
Op dit moment zijn we volop met voorbereidingen bezig, ervan uitgaande dat de bouwvergunning door de gemeente medio mei verstrekt wordt.
Omdat de werkzaamheden gedurende een paar maanden het gebruik van de achterzalen bemoeilijkt cq onmogelijk maakt, hopen we de bouwperiode periode in de zomer te laten vallen als het gemeenteleven op een laag pitje staat.
We willen dus in juni/juli buitenom werkzaamheden uitvoeren en dan van half juli tot half september binnen het gebouw werkzaamheden uitvoeren.
Start winterwerk zou een mooi moment zijn voor ingebruikname.

Samengevat: we hebben er als bouwcommissie zin in om de kerk geschikt te maken voor de toekomst en hopen op ieders medewerking, concreet:

-wij vragen begrip voor de overlast.

-meldt u aan als vrijwilliger, wij zoeken zowel vakmensen als sjouwers.

-financiële bijdragen zijn altijd welkom.
Uw gift kunt u overmaken naar het wijkfonds van de IJsseldijkkerk. Bankrekeningnummer NL 85 INGB 0004 4595 20

Namens de bouwcommissie, Henk Slappendel
9 april 2024

terug