Raad van KerkenDe Raad van Kerken is een landelijk interkerkelijk overlegorgaan. De afdeling Krimpen aan den IJssel van de Raad van Kerken streeft naar Ontmoeting en Samenwerking, niet alleen tussen christenen en kerken, maar ook binnen de hele Krimpense samenleving.


Enerzijds heeft de kerk de roeping om het licht van Christus te laten schijnen, anderzijds doet de Krimpense samenleving ook steeds meer een beroep op de kerken om samen te werken. Dat is een gezamenlijk belang: de kerken krijgen hiermee gelegenheid hun missionaire opdracht vorm en inhoud te geven en de samenleving maakt door allerlei activiteiten (opnieuw) kennis met de kracht van het christelijk geloof. Ook in overleg op sociaal vlak tussen kerken en de gemeente Krimpen aan den IJssel blijkt dat kerk en gemeente elkaar veel te bieden hebben.

Binnen het bestuur is er een ongeveer tweemaandelijks overleg waaraan ook veel voorgangers deelnemen.

De Raad van Kerken in Krimpen aan den IJssel bundelt de activiteiten van de deelnemende kerken. Hij geeft daar publiciteit aan met de uitnodiging elkaar ook buiten de eigen kerk te ontmoeten. Dat gebeurt digitaal, in persberichten en langs andere beschikbare wegen.

Aan de Raad van Kerken in Krimpen aan den IJssel nemen de volgende kerken deel:

  • de Rooms Katholieke Parochie "Maria Koningin"
  • de PKN Ark/Rank wijkgemeente
  • de PKN IJsseldijkkerk wijkgemeente
  • de PKN Wingerd wijkgemeente
  • de Evangelische gemeente Krimpen aan den IJssel
  • de GKV Immanuelkerk
  • de Geredja Indjili Maluku (GIM)
  • de Nood-Gemeente Geredja Protestan Maluku di Belanda (NGPMB)
  • de Nood-Gemeente Protestan Maluku di Belanda (NGPMB maart '53)
 
Contactgegevens:
Secretariaat: Hilda Pleysier, e-mail: hilda.pleysier@gmail.com
 
 
terug

Agenda

Ochtenddienst

24 okt 2021 om 10:00 mevr.drs. T. Dijkstra-Algra uit Houten

Avonddienst

24 okt 2021 om 18:30 mevr.ds. A. Verbaan-vd Heuvel uit Bennekom

_______________

Online kerkdiensten

Meeleven  (besloten)

_______________

Contact & Adres 

           

_______________

Nieuwsbrief


_______________

Aanmelden
besloten gedeelte

 

Privacy verklaring