De betekenis van orgelspel voor, tijdens en na de dienst

De organist zal voorafgaande aan de eredienst een keuze hebben gemaakt voor het orgelspel. Keuze en combinaties worden gemaakt uit liederen en geschikte orgelliteratuur in relatie tot de betreffende eredienst.
Verder is bepalend wat er zoal gebeurt in de eredienst: wat wordt er gezongen en waar hebben de schriftlezingen betrekking op.Dit is meestal vooraf bij de organist bekend.
Daarnaast speelt behalve het kerkelijk jaar het soort van dienst een belangrijke rol: denkt u maar aan de diversiteit van de diensten zoals doop, avondmaal, belijdenis, rouw- en trouwdiensten.
Als organist zie je de eredienst als één geheel, vanaf het begin tot het eind. Bij het orgelspel voor de dienst heeft de organist de vrije keuze, maar hij of zij kan ook kiezen voor het eerst te zingen lied of een lied met een minder bekende melodie die later in de dienst terugkomt.
Het orgelspel na de preek heeft vaak een meditatief karakter, alvorens op zangsterkte te komen. Hoewel we moeten oppassen dat het geen concert wordt, kan een stuk(je) uit de orgelliteratuur soms heel mooi aansluiten bij de preek.
Het orgelspel na de dienst sluit ook aan bij de preek of het is orgelmuziek dat past bij het karakter van de dienst.
Gerrit van der Werf

Na dit gelezen te hebben, luistert u volgende keer misschien wel met veel meer belangstelling naar het orgelspel. Het is het waard!

Vaste organisten: 
Gerrit van der Werf
Jaap den Besten
Jolanda Zwoferink
 
terug

Agenda

Afscheidsdienst

wo 08 feb 2023 om 14.00uur
ds. C. Baggerman
 

Ochtenddienst

zo 12 feb 2023 om 10:00
ds. C. Baggerman

_______________

Online kerkdiensten

Meeleven  (besloten)
____________

Contact & Adres 

           

_______________

Nieuwsbrief


_______________

Aanmelden
besloten gedeelte

 

Privacy verklaring