De betekenis van orgelspel voor, tijdens en na de dienst

Het is voor iedereen heel gewoon dat ongeveer 10 minuten voor aanvang van de dienst de organist gaat spelen.Dit heeft uiteraard het primaire doel om ons voor te bereiden op de eredienst.
Wij komen vanuit de wereld naar de kerk voor de lofzang, de aanbidding, om uit Gods woord te leren en ook om onze dank en noden als gemeente bij God te brengen.

De organist zal voorafgaande aan de eredienst een keuze hebben gemaakt voor het orgelspel. Keuze en combinaties worden gemaakt uit liederen en geschikte orgelliteratuur in relatie tot de betreffende eredienst.
Verder is bepalend wat er zoal gebeurt in de eredienst: wat wordt er gezongen en waar hebben de schriftlezingen betrekking op.Dit is meestal vooraf bij de organist bekend.
Daarnaast speelt behalve het kerkelijk jaar het soort van dienst een belangrijke rol: denkt u maar aan de diversiteit van de diensten zoals doop, avondmaal, belijdenis, rouw- en trouwdiensten.
Als organist zie je de eredienst als één geheel, vanaf het begin tot het eind. Bij het orgelspel voor de dienst heeft de organist de vrije keuze, maar hij of zij kan ook kiezen voor het eerst te zingen lied of een lied met een minder bekende melodie die later in de dienst terugkomt.
Het orgelspel na de preek heeft vaak een meditatief karakter, alvorens op zangsterkte te komen. Hoewel we moeten oppassen dat het geen concert wordt, kan een stuk(je) uit de orgelliteratuur soms heel mooi aansluiten bij de preek.
Het orgelspel na de dienst sluit ook aan bij de preek of het is orgelmuziek dat past bij het karakter van de dienst.
Gerrit van der Werf

Na dit gelezen te hebben, luistert u volgende keer misschien wel met veel meer belangstelling naar het orgelspel. Het is het waard!

Vaste organisten: 
Gerrit van der Werf
Jaap den Besten
Jolanda Zwoferink
 
terug