Ontmoetings- avonden

 
 
Op meerdere middagen en avonden per jaar zijn er ontmoetingsgelegenheden voor de wijkgemeente waarbij de nadruk ligt op de ontmoeting met elkaar aan de hand van een inhoudelijk thema. Deze middagen en avonden worden meestal door de predikant, ouderlingen en pastoraal medewerkers voorbereid.
Contactpersonen
terug