Het N.B.G.


Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is een landelijke organisatie met als doel iedereen aan een bijbel te helpen in zijn eigen taal.
We willen doorgaan met het werven van leden en fondsen zolang de bijbel nog niet wereldwijd vertaald is.
Dat gebeurt landelijk en ook plaatselijk: 
Contactpersoon vacant
Landelijk

In Haarlem staat het hoofdkantoor van waaruit gewerkt wordt aan het vertalen.
Daarvoor is veel geld nodig!
Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap heeft als doel zoveel mogelijk leden, donateurs en kerken te benaderen om bekendheid te geven aan haar werk en voor het verwerven van fondsen.


Bijbelzondag

Ook vieren de kerken iedere laatste zondag van 
oktober de Bijbelzondag.
We doen dit door middel van een PowerPoint Presentatie, 
collecte en het uitreiken van een folder.

Plaatselijk

Ook plaatselijk is het NBG actief door o.a. bij doop, belijdenis en huwelijk een felicitatie aan te bieden met de vraag het NBG te steunen.

Ieder jaar wordt er in de Krimpenerwaard een Bijbelquiz gehouden.
Vanuit Krimpen a/d IJssel hebben we nu tweemaal een fiets-puzzel-tocht georganiseerd waarvan de opbrengst bestemd is voor 
het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.

We willen doorgaan met het werven van leden zolang de bijbel nog niet wereldwijd vertaald is.
terug