Kinder Nevendienst


De kinderen beginnen met de dienst in de kerk en  de voorganger vertelt wanneer het tijd is voor de kinderen en de leiding om naar hun eigen ruimte gaan.
 
 

We hebben drie groepen:
groep 1: voor de kinderen uit de basisschoolgroepen 1, 2, 3 en 4
groep 2: voor de kinderen uit de basisschoolgroepen 5, 6, 7 en 8
(Voor de kinderen, jonger dan 4 jaar is er de oppas)
We gebruiken de methode "Vertel het maar". Elke groep is op  zijn eigen niveau  bezig met een verhaal uit de Bijbel en heeft een thema waarover gesproken wordt.
In de methode staan prachtige verhalen die de kinderen iets vertellen over de liefde van God en Zijn Zoon.
De thema's kunnen gaan over personen uit de Bijbel maar ook over onderwerpen zoals Bidden, Vrede, Gelijkenissen, etc.
De kinderen gaan op diverse actieve manieren aan de slag om over de onderwerpen na te denken, te spreken, knutselen enz.


Als team willen wij in de tijd die we met de kinderen mogen doorbrengen zoveel mogelijk de liefde van Jezus uitdragen.

Als Kindernevendienst leveren wij ook een actieve bijdrage met Kerst, Pasen en nog meer momenten in het jaar. Om zo met elkaar een kerk te zijn, voor jong en oud!

"Laat zo je licht maar schijnen bij alles wat je doet,
zodat de mensen zeggen: God is goed!" 
terug