Actie Kerkbalans

Actie Kerkbalans is de jaarlijkse actie waarbij aan de leden van onze kerk wordt gevraagd een financiële bijdrage te geven voor het unieke werk van hun eigen plaatselijke kerk. 
Wat is Actie Kerkbalans precies? De feiten op een rij:
Lees meer 

Ouderling Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters wordt gevormd uit vertegenwoordigers van de drie PKN wijkgemeenten; daaruit wordt een voorzitter gekozen. 
Het College van Kerkrentmeesters beheert de financiën, gebouwen en administratie van de kerkelijke gemeente. 
Lees meer 

Geld voor kerkenwerk

Het werk van de kerk wordt gefinancierd vanuit verschillende inkomsten, zoals collecten en giften, legaten en erf-schenkingen en het verhuur van gebouwen.
Het grootste aandeel komt uit de vrijwillige bijdragen van de gemeenteleden, waarvoor jaarlijks in de maand januari de actie Kerkbalans wordt gehouden.
 
Lees meer 

Collectebonnen

Collectebonnen kunnen besteld worden door een bedrag van €60 per boekje over te maken naar NL65 RABO 0351 979778 t.n.v. Protestantse Gemeente te Krimpen aan den IJssel, onder vermelding van naam en bezorgadres.

Nalaten aan de kerk

Het geloof dat ons is overgedragen, mogen wij op onze beurt weer doorgeven aan volgende generaties. Geven voor de kerk van morgen. Dat kan onder meer door de kerk op te nemen in uw testament.
Lees meer 

Collecte en giften

Als u wilt meedoen aan de collecten, kunt u ook een bijdrage overmaken. Dat kan ook als u een gift wilt doen. Hieronder de bankrekeningnummers van Diaconie, kerk en Orgelfonds van de IJsseldijkkerk.
 
Lees meer 

Verjaardagsfonds

Voor het onderhoud van het orgel in onze wijk worden de inkomsten van het Verjaardagsfonds aangewend. Rond de datum van uw verjaardag komt er iemand bij u langs met een felicitatiekaart en een enveloppe voor een gift. Uw gift kan eventueel ook overgemaakt worden naar:
Prot. Gem. Orgelfonds IJsseldijkkerk NL85 INGB 0004 459520.

Onderhoud / Verhuur

Het is mogelijk om de kerk of een zaal van de kerk te huren.
Voor extra info zie: Reserveringen en verhuur