Samenstelling kerkenraad

De kerkenraad bestaat uit de volgende personen:

Predikant

Ds. Baggerman
Contact

Scriba

Annemieke Ringoir
Contact

Kerkrentmeester

Leo van der Schelling 
Theo de Jong
Tony Mauritz
Contact

Ouderling

Arjen de Bruin          (sectie 1 en 9b)
Lenie 't Hart             (sectie 2)
Greetje Jorna           (sectie 3)
Els Nijmeijer            (sectie 4 en 5)
Corina de Rooij        (sectie 6), voorzitter kerkenraad 
Jan Jansen              (sectie 7)
Anneke Wijnmaalen (sectie 8)
Petra Spek              (sectie 9a)
Contact

Jeugdouderling

John Clever
Melanie de Jong
Contact
 

Diaken

Judith van der Heijden
Dick de Klerk
Wim Spek
Paula Harrewijn
Simone Slingerland
Zwaany Fröling
Contact

terug