zondag 30 juni 2024 om 10:00

Ochtenddienst
Voorganger(s): prop. dhr. J.W. Sterrenburg uit Sluipwijk


U kunt 10 minuten voor aanvang dienst op de afbeelding klikken om de dienst mee te beleven.
Of meeluisteren via de Kerkomroep 
Dit kan ook op een later tijdstip.

Orde van dienst
Welkom
Zingen: Psalm 56 vers 1 Wees mij genadig
Bemoediging & Groet
Zingen: Psalm 56 vers 3 en 4
Leefregels Mattheüs 6 vers 24-34
Zingen: Psalm 139 vers 1 en 2 Heer die mij ziet
Gebed om de heilige Geest
Moment met de kinderen
Zingen: NLB 8b Zie de zon, zie de maan
Schriftlezing: Jozua 5 vers 9-12 (NBV21)
Rechters 2 vers 1-5 (NBV21)
Zingen: NLB 905 vers 1 Wie zich door God
Verkondiging n.a.v. Rechters 2 vers 1-5 ‘De hemel op bezoek’
Zingen: NLB 905 vers 2,3 en 4
Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader
Zingen: NLB 1014 vers 1,2,3,4 en 5 Geef vrede door
Zegenbede

In de 1e collecte vraagt de diaconie uw bijdrage voor de Mission Aviation Fellowship (Zendingsvliegdienst)
Met vliegtuigen wordt snel hulp en evangelie geboden tot in de meest afgelegen gebieden.
De 2e collecte is voor de kerk.

Collecten:
Als u thuis wilt meedoen aan de collecten, kunt u een bijdrage overmaken:
Voor de Diaconie :
bankrekening NL98RABO0351902651
t.n.v. diaconie Protestantse Gemeente K.a/d IJ
o.v.v. het collectedoel en: IJsseldijkkerk

Voor de Kerk :
bankrekening NL84RABO0351976817
t.n.v. Protestantse Gemeente K.a/d/IJ
o.v.v. IJsseldijkkerk 

Voor het Orgelfonds IJsseldijkkerk:
bankrekening NL85 INGB 0004 459520.
t.n.v. Protestantse Gemeente Krimpen aan den IJssel
o.v.v. Orgelfonds IJsseldijkkerk

terug