zondag 16 juni 2024 om 18:30

voortzetting Heilig Avondmaal Fonteinkerk
Voorganger(s): ds. M.D. van der Giessen

Om de gezamenlijke avonddienst in de Fonteinkerk, waarin het Heilig Avondmaal onder dankzegging wordt voortgezet, te volgen kunt u ook de onderstaande linken gebruiken:
YouTube:
 
Kerkomroep:


De opbrengst van de Avondmaalsbekers is bestemd de stichting Christian Refugee Reliëf (CRR),
die door bijvoorbeeld met groepsreizen met vrijwiligers naar de Griekse eilanden,
hulptranstorten en projecten  probeert vluchtellingen de helpende hand te bieden op allerlei gebied.

In de 1e collecte vraagt de diaconie uw bijdrage voor Zending over grenzen
Deze organisatiie wil levens veranderen van generatie op generatie,
zodat mensen weer hoop krijgen voor de toekomst.
De 2e collecte is voor de kerk.

Collecten:
Als u thuis wilt meedoen aan de collecten, kunt u een bijdrage overmaken:
Voor de Diaconie :
bankrekening NL98RABO0351902651
t.n.v. diaconie Protestantse Gemeente K.a/d IJ
o.v.v. het collectedoel en: IJsseldijkkerk

Voor de Kerk :
bankrekening NL84RABO0351976817
t.n.v. Protestantse Gemeente K.a/d/IJ
o.v.v. IJsseldijkkerk 

Voor het Orgelfonds IJsseldijkkerk:
bankrekening NL85 INGB 0004 459520.
t.n.v. Protestantse Gemeente Krimpen aan den IJssel
o.v.v. Orgelfonds IJsseldijkkerkt.n.v. Protestantse Gemeente K.a/d/IJ
o.v.v. IJsseldijkkerk 
 

terug