zondag 16 juni 2024 om 10:00

Heilig Avondmaalsviering
Voorganger(s): ds. C. Baggerman


U kunt 10 minuten voor aanvang dienst op de afbeelding klikken om de dienst mee te beleven.
Of meeluisteren via de Kerkomroep 
Dit kan ook op een later tijdstip.

Orde van dienst
Welkom en mededelingen

Zingen: Psalm 84: 1 en 2
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Lied 695
Woord voor de kinderen
De kinderen gaan naar de kindernevendienst
Gebed om verlichting met de heilige Geest
Schriftlezing: 1 Korintiërs 3: 16-23
Zingen: Psalm 8: 4 en 5
Prediking: ‘Alles is van u. Maar u bent van Christus en Christus is van God.’ – 1 Kor. 3: 23
Zingen: Lied 827: 1, 2 en 4
Onderwijzing bij het Avondmaal
Inzameling van de gaven, terwijl we zingen:
Zingen: Lied 975: 1, 3 en 4
Avondmaalsgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader
Nodiging
Gemeenschap van brood en wijn
Dankzegging aan de tafels:
Schriftlezing
Zingen aan de tafel: Lied 864: 1 / 2 / 4
Afsluiting van de tafel
Zingen: Lied 864: 5
Zegen

De opbrengst van de Avondmaalsbekers is bestemd de stichting Christian Refugee Reliëf (CRR),
die probeert om bijvoorbeeld met groepsreizen met vrijwiligers naar de Griekse eilanden,
hulptranstorten en projecten vluchtellingen de helpende hand te bieden op allerlei gebied.


In de 1e collecte vraagt de diaconie uw bijdrage voor Zending over grenzen
Deze organisatie wil helpen om levens te veranderen van generatie op generatie
en zorgen dat mensen weer hoop krijgen voor de toekomst.
De 2e collecte is voor de kerk.

Collecten:
Als u thuis wilt meedoen aan de collecten, kunt u een bijdrage overmaken:
Voor de Diaconie :
bankrekening NL98RABO0351902651
t.n.v. diaconie Protestantse Gemeente K.a/d IJ
o.v.v. het collectedoel en: IJsseldijkkerk

Voor de Kerk :
bankrekening NL84RABO0351976817
t.n.v. Protestantse Gemeente K.a/d/IJ
o.v.v. IJsseldijkkerk 

Voor het Orgelfonds IJsseldijkkerk:
bankrekening NL85 INGB 0004 459520.
t.n.v. Protestantse Gemeente Krimpen aan den IJssel
o.v.v. Orgelfonds IJsseldijkkerk

terug