zondag 2 juni 2024 om 18:30

gez. Jeugddienst Fonteinkerk
Voorganger(s): ds. Niels de Jong uit Rotterdam

Om de gezamenlijke Jeugddienst in de Fonteinkerk te volgen kunt u ook de onderstaande linken gebruiken:
YouTube:
 
Kerkomroep:


In de 1e collecte vraagt de diaconie uw bijdrage voor 2%- vakantiegeld-collecte. 
Niet voor iedereen is het vanzelfsprekend om op vakantie te kunnen gaan. 
De Krimpense kerken doen een beroep op u om 2 procent van uw vakantiegeld af te dragen
om de diaconieën de mogelijkheid te bieden die doelgroep te kunnen helpen.
De 2e collecte is voor de kerk.

Collecten:
Als u thuis wilt meedoen aan de collecten, kunt u een bijdrage overmaken:
Voor de Diaconie :
bankrekening NL98RABO0351902651
t.n.v. diaconie Protestantse Gemeente K.a/d IJ
o.v.v. het collectedoel en: IJsseldijkkerk

Voor de Kerk :
bankrekening NL84RABO0351976817
t.n.v. Protestantse Gemeente K.a/d/IJ
o.v.v. IJsseldijkkerk 

Voor het Orgelfonds IJsseldijkkerk:
bankrekening NL85 INGB 0004 459520.
t.n.v. Protestantse Gemeente Krimpen aan den IJssel
o.v.v. Orgelfonds IJsseldijkkerkt.n.v. Protestantse Gemeente K.a/d/IJ
o.v.v. IJsseldijkkerk 

 

terug