zondag 2 juni 2024 om 10:00

Kinderdienst
Voorganger(s): ds. C. Baggerman


U kunt 10 minuten voor aanvang dienst op de afbeelding klikken om de dienst mee te beleven.
Of meeluisteren via de Kerkomroep 
Dit kan ook op een later tijdstip.
Op deze eerste zondag van de maand is er gelegenheid om elkaar na de dienst
de ontmoeten in de achterzalen bij een kopje koffie, thee of fris.

Orde van dienst
Welkom door kerkenraad/kinderen
Zingen: Psalm 136: 1, 3, 4, 12 en 13
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Lied 216 Dit is een morgen (Morning has broken)
Tien geboden
1. Eén is God alleen – dus hou van Hem en anders geen.
2. Kniel niet voor een ander neer, maar alleen voor God de Heer.
3. Roep niet zomaar ‘God!’, als je Hem niet bedoelt.
4. Geniet van je rust; God heeft dat gegeven.
5. Luister naar wie voor jou zorgen.
6. Maak niks stuk, pest geen anderen.
7. Blijf trouw aan je vrienden – maak geen ruzie.
8. Pak niks af – geef liever eens wat weg.
9. Wees eerlijk, verzin geen leugens en roddels.
10. Wees niet jaloers, maar wees blij met wat je krijgt.

Zingen: Lied 218 Dank U voor deze nieuwe morgen: 1, 2 en 3
Gebed om verlichting met de heilige Geest

De zeven dagen van de schepping (met Raddraaier)
1 e dag God schept het licht
We lezen uit Genesis 1
2 e dag God maakt de lucht
We lezen uit Genesis 1
Zingen: God die alles maakte
3 e dag God maakt het land, de bomen en de bloemen
Bloemen!

4 e dag God maakt de zon, de maan en de sterren

Gedichtjes
IK BEN DE ZON
Ik ben de zon, ik maak de mensen vrolijk,
Ik geef de warmte, ik geef het licht.
Zonder mij is er geen leven mogelijk.
Voel je de stralen in je gezicht?
Ik ben de zon, ik sta hoog in de luchten
De bomen laat ik groeien
De bloemen laat ik bloeien
De wolken laat ik vluchten
Ik ben de zon,
met mijn gouden stralen
Raak ik deze wereld iedere dag weer aan.
En, weet je wat, je hoeft er niets voor te betalen,
Want God laat mij gratis aan de hemel staan!

IK BEN DE MAAN
Ik ben de maan,
ik schijn in de nacht
als je ligt te slapen
of ergens nog op wacht.
Als de zon naar bed is
Dan zie je de maan,
Elke nacht zie je mij
Aan de hemel staan
En dan zie je hoe ik soms
Heel even naar je lach!
En dan kun jij vast weer rustig slapen
Want het wordt vanzelf weer dag!

IK BEN EEN STERRETJE
Ik ben een sterretje hoog aan de hemel
Een pareltje met een heldere glans
Met de andere sterretjes doe ik voortdurend
Rondom de maan een vrolijke dans
Ik ben een sterretje hoog aan de hemel
Ik maak het licht in de duisternis
Als je mij ziet, dan weet je weer even,
Dat er een God in de hemel is.

Zingen: Lied 8 b Zie de zon, zie de maan

5 e dag God maakt de vogels en de vissen
Hoe zal dat geklonken hebben?
6 e dag God maakt alle grote dieren
Grote Dieren Quiz

Zingen: God maakte de wilde dieren (Melodie: Hoger dan de blauwe luchten)
God maakte de wilde dieren,
leeuw en olifant, dolfijn,
Maar ook kevers, vlinders, mieren,
alle dieren groot en klein.
Hij maakte de snelste paarden
en de schildpad en de slak;
alle dieren op de aarde,
zelfs de mussen op het dak.
Daarom denk ik iedere morgen:
hoe mooi is uw wereld, Heer!
Dat wij goed voor alles zorgen
dat is onze taak steeds weer!

Preek: God maakt de mensen

7 e dag En op de zevende dag rustte Hij

Zingen: Hemelhoog Lied 551 Dank U wel voor de sterren en de maan…
Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze vader:
Inzameling van de gaven
Zingen: Lied 871 Jezus zal heersen waar de zon
Zegen
Zingen: Amen, amen, amen


In de 1e collecte vraagt de diaconie uw bijdrage voor 2%- vakantiegeld-collecte. 
Niet voor iedereen is het vanzelfsprekend om op vakantie te kunnen gaan. 
De Krimpense kerken doen een beroep op u om 2 procent van uw vakantiegeld af te dragen
om de diaconieën de mogelijkheid te bieden die doelgroep te kunnen helpen.
De 2e collecte is voor de kerk.

Collecten:
Als u thuis wilt meedoen aan de collecten, kunt u een bijdrage overmaken:
Voor de Diaconie :
bankrekening NL98RABO0351902651
t.n.v. diaconie Protestantse Gemeente K.a/d IJ
o.v.v. het collectedoel en: IJsseldijkkerk

Voor de Kerk :
bankrekening NL84RABO0351976817
t.n.v. Protestantse Gemeente K.a/d/IJ
o.v.v. IJsseldijkkerk 

Voor het Orgelfonds IJsseldijkkerk:
bankrekening NL85 INGB 0004 459520.
t.n.v. Protestantse Gemeente Krimpen aan den IJssel
o.v.v. Orgelfonds IJsseldijkkerk

terug