zondag 18 februari 2024 om 18:30

gez. Avonddienst
Voorganger(s): ds. A.L.A. den Besten uit Nieuwerkerk a/d IJssel

U kunt deze gezamenlijke  dienst vanuit de IJsseldijkkerk vanaf 18.30uur of op een later tijdstip ook beluisteren via Kerkomroep.nl

Orde van dienst

Aanvangslied : Psalm 95 : 1,3
Lied 654 : 1,6
Psalm 135 : 10
Lied 538 : 1,4
Lied 556
Slotlied : Psalm 126 : 3

Schriftlezing: Johannes 12 : 20-36

Thema : Sterven om te leven

In de 1e collecte vraagt de diaconie uw bijdrage voor de Dr. Reijntjes Dovenschool in Sri Lanka
waar Tineke de Silva-Nijkamp al sinds 1984 arme dove kinderen een schoolopeiding aanbiedt.
De 2e collecte is voor de kerk.


Collecten:
Als u thuis wilt meedoen aan de collecten, kunt u een bijdrage overmaken:
Voor de Diaconie :
bankrekening NL98RABO0351902651
t.n.v. diaconie Protestantse Gemeente K.a/d IJ
o.v.v. het collectedoel en: IJsseldijkkerk

Voor de Kerk :
bankrekening NL84RABO0351976817
t.n.v. Protestantse Gemeente K.a/d/IJ
o.v.v. IJsseldijkkerk 

Voor het Orgelfonds IJsseldijkkerk:
bankrekening NL85 INGB 0004 459520.
t.n.v. Protestantse Gemeente Krimpen aan den IJssel
o.v.v. Orgelfonds IJsseldijkkerk

terug