zondag 18 februari 2024 om 10:00

Ochtenddienst
Voorganger(s): ds. L. den Breejen uit Delft


U kunt ook vanaf 10.00uur op de afbeelding klikken om de dienst mee te beleven.
Of meeluisteren via de Kerkomroep 
Dit kan ook op een later tijdstip.

Orde van dienst
1e Zondag van de 40 dagen – Invocabit

VOORBEREIDING
Inleidend orgelspel
Mededelingen en afkondigingen
Aanvangspsalm (staande): Ps.91:1 en 2
Stil gebed
Bemoediging en Groet
Aanvangstekst: ‘Roep je mij aan, Ik geef antwoord, in de nood zal Ik bij je zijn, je bevrijden en met roem overladen.’ (Psalm 91,15)

Zingen: Ps. 91:7
Leefregel: Romeinen 13,8-10(NBV21) 
Zingen: Ps. 103:3

DIENST VAN HET WOORD

Gebed bij de opening van het Woord
Kinderlied: Lied 806:1, 2 en 3 ‘Zomaar te gaan met een stok in je hand’
Kinderen gaan naar de kindernevendienst
Apostellezing: 1 Petrus 3,13-18 (NBV21)
Evangelielezing: Markus 1,12-15 (NBV21)
Zingen: Lied 538:1 en 4 ‘Een mens te zijn op aarde’
Verkondiging
Zingen: Lied 911:1, 2 en 3 ‘Rots waaruit het leven welt’

DIENST VAN HET ANTWOORD

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Collecte onder orgelspel
Slotzang (staande): Lied 556:1, 3 en 5 ‘Alles wat over ons geschreven is’
Wegzending en Zegen
Allen: Amen! Amen! Amen!
Uitleidend orgelspelIn de 1e collecte vraagt de diaconie uw bijdrage voor de Dr. Reijntjes Dovenschool in Sri Lanka
waar Tineke de Silva-Nijkamp al sinds 1984 arme dove kinderen een schoolopeiding aanbiedt.
De 2e collecte is voor de kerk.
De extra collecte in de Veertigdagen-tijd is deze zondag bestemd voor kerkinactie.nl/gevangenen
Lees er ook meer over op de Nieuwspagina

Als u thuis wilt meedoen aan de collecten, kunt u een bijdrage overmaken:
Voor de Diaconie :
bankrekening NL98RABO0351902651
t.n.v. diaconie Protestantse Gemeente K.a/d IJ
o.v.v. het collectedoel en: IJsseldijkkerk

Voor de Kerk :
bankrekening NL84RABO0351976817
t.n.v. Protestantse Gemeente K.a/d/IJ
o.v.v. IJsseldijkkerk 

Voor het Orgelfonds IJsseldijkkerk:
bankrekening NL85 INGB 0004 459520.
t.n.v. Protestantse Gemeente Krimpen aan den IJssel
o.v.v. Orgelfonds IJsseldijkkerk
 

terug