zondag 26 november 2023 om 18:30

gez. Avonddienst
Voorganger(s): ds. A.L.A. den Besten uit Nieuwerkerk a/d IJssel

U kunt de dienst vanaf 18.30uur of op een later tijdstip ook beluisteren via Kerkomroep.nl

Liturgie

Aanvangslied: Psalm 98 : 1 
Zingen: Lied 755 
Zingen: Psalm 67 : 2 
Zingen: Lied 654 : 5,6 
Zingen: Lied 769 : 1,2 
Slotlied: Psalm 73 : 9
Schriftlezing: Johannes 5 : 24-29 en 1 Thessalonicenzen 4 : 9-18 


In de 1e collecte vraagt de diaconie uw bijdrage voor de Bartiméus fonds ter ondersteuning
voor iedereen met een visuele beperking en/of meervoudige beperking,
en ook  iedereen die hen ondersteunt. 
De 2e collecte is voor de kerk.

Collecten:
Als u thuis wilt meedoen aan de collecten, kunt u een bijdrage overmaken:
Voor de Diaconie :
bankrekening NL98RABO0351902651
t.n.v. diaconie Protestantse Gemeente K.a/d IJ
o.v.v. het collectedoel en: IJsseldijkkerk

Voor de Kerk :
bankrekening NL84RABO0351976817
t.n.v. Protestantse Gemeente K.a/d/IJ
o.v.v. IJsseldijkkerk 

Voor het Orgelfonds IJsseldijkkerk:
bankrekening NL85 INGB 0004 459520.
t.n.v. Protestantse Gemeente Krimpen aan den IJssel
o.v.v. Orgelfonds IJsseldijkkerk

terug