zondag 19 maart 2023 om 18:30

gez. avonddienst in de Fonteinkerk
Voorganger(s): ds. G. den Hartogh

Om de gezamenlijke avonddiensten in de Fonteinkerk te volgen kunt u ook de onderstaande linken gebruiken:
YouTube:
 
Kerkomroep:


In de 1e collecte vraagt de diaconie uw bijdrage voor Shelter ministies de organisatie die vanuit Kamerik zorgdraagt voor de zondagschool en het weeshuis in Kriel.
De 2e collecte is voor de kerk.

De extra collecte in de 40-dagentijd bij de uitgang is voor Oekaïne: voor steun aan een ziekenhuis, samen met de Krimpense Oekraïners die hieraan bijdragen en voor hulptransporten die van hier naar Oekraïne gaan.
Overmaken voor de 40-dagentijdcollecte kan ook: met het diaconiebanknr. en vermelding van het collectedoel.

Collecten:
Als u thuis wilt meedoen aan de collecten, kunt u een bijdrage overmaken:
Voor de Diaconie :
bankrekening NL98RABO0351902651
t.n.v. diaconie Protestantse Gemeente K.a/d IJ
o.v.v. het collectedoel en: IJsseldijkkerk

Voor de Kerk :
bankrekening NL84RABO0351976817
t.n.v. Protestantse Gemeente K.a/d/IJ
o.v.v. IJsseldijkkerk 
 

terug