zondag 27 november 2022 om 10:00

1e Advent Ochtenddienst
Voorganger(s): ds. C. Baggerman


Vanmorgen is er ook JongerenNevenDienst!
Klik op de afbeelding om de dienst mee te beleven.
Of luister mee via de Kerkomroep 

Liturgie
Mededelingen van de kerkenraad / aansteken van de eerste adventskaars

Zingen:      Psalm 25: 1 en 2
Stil gebed, votum en groet
Zingen:     Psalm 25: 3
Verootmoediging
Genadeverkondiging
Zingen:    Lied 461 
Wet
Zingen:    Lied 870: 1, 3, 4 en 8
Gesprek met de kinderen 
Gebed om verlichting met de heilige Geest
Schriftlezing:    Lucas 1: 5-13
Zingen:    Psalm 111: 1
Schriftlezing:     1 Korintiërs 1: 26-31
Zingen:    Psalm 111: 6
Prediking:  
Zingen:     Lied 438
Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader
Inzameling der gaven
Zingen:     Lied 442
Zegen
Zingen:     Amen, amen, amen

De diaconie vraagt in de 1e collecte uw bijdrage voor het Seniorenwerk. Activiteiten, samenkomsten, bezoek aan huis, weeksluitingen in wooninstellingen worden ondersteund door uw bjdrage.
De 2e collecte is voor de kerk.

Collecten:
Als u thuis wilt meedoen aan de collecten, kunt u een bijdrage overmaken:
Voor de Diaconie :
bankrekening NL98RABO0351902651
t.n.v. diaconie Protestantse Gemeente K.a/d IJ
o.v.v. het collectedoel en: IJsseldijkkerk

Voor de Kerk :
bankrekening NL84RABO0351976817
t.n.v. Protestantse Gemeente K.a/d/IJ
o.v.v. IJsseldijkkerk 

Voor het Orgelfonds IJsseldijkkerk:
bankrekening NL85 INGB 0004 459520.
t.n.v. Protestantse Gemeente Krimpen aan den IJssel
o.v.v. Orgelfonds IJsseldijkkerk

terug

Agenda

2e Advent Heilig Avondmaal

zo 04 dec 2022 om 10:00
ds. C. Baggerman

Voortzetting Heilig Avondmaal

zo 04 dec 2022 om 18:30
ds. C. Baggerman

_______________

Online kerkdiensten

Meeleven  (besloten)
____________

Contact & Adres 

           

_______________

Nieuwsbrief


_______________

Aanmelden
besloten gedeelte

 

Privacy verklaring