zondag 14 augustus 2022 om 18:30

Avonddienst
Voorganger(s): ds. R.B. ten Hoopen uit Bergambacht


U kunt deze gezamenlijke avonddienst in de IJsseldijkkerk ook meebeleven via de Kerkomroep 

Liturgie

Welkom
Zingen: Psalm 65 : 1 en 5         
Stilte, begroeting en bemoediging 
Inleiding thema: Zeven lessen uit een profetenverhaal over crisis en de weg vooruit
Zingen: Lied 91a : 1 en 2 
Gebed
Schriftlezing: 1 Koningen 19 : 1–18  
Zingen: Lied 321 : 1,2,6 en 7                

Verkondiging 

Zingen: Lied 695 : 1,2,4 en 5                 
Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Slotlied: Lied 263: 1,2 en 3     
ZegenDe diaconie vraagt in de 1e collecte uw bijdrage voor een project van Kerk-in Actie in Egypte ter ondersteuning van de de Koptisch-Orthodoxe kerk.
De 2e collecte is voor de kerk.

Collecten:
Als u thuis wilt meedoen aan de collecten, kunt u een bijdrage overmaken:
Voor de Diaconie :
bankrekening NL98RABO0351902651
t.n.v. diaconie Protestantse Gemeente K.a/d IJ
o.v.v. het collectedoel en: IJsseldijkkerk

Voor de Kerk :
bankrekening NL84RABO0351976817
t.n.v. Protestantse Gemeente K.a/d/IJ
o.v.v. IJsseldijkkerk 

Voor het Orgelfonds IJsseldijkkerk:
bankrekening NL85 INGB 0004 459520.
t.n.v. Protestantse Gemeente Krimpen aan den IJssel
o.v.v. Orgelfonds IJsseldijkkerk

 

terug

Agenda

Viering Heilig Avondmaal

zo 25 sep 2022 om 10:00
ds. C. Baggerman

Voortzetting Heilig Avondmaal in de Rank

zo 25 sep 2022 om 18:30
Ds. G. Stougie uit Pernis

_______________

Online kerkdiensten

Meeleven  (besloten)
____________

Contact & Adres 

           

_______________

Nieuwsbrief


_______________

Aanmelden
besloten gedeelte

 

Privacy verklaring