zondag 14 augustus 2022 om 10:00

Doopdienst
Voorganger(s): ds. C. Baggerman


In deze diensthopen we getuige te zijn van de Heilige doop aan  één dopeling.
U kunt ook klikken op de afbeelding om de dienst mee te beleven.
Of luister mee via de Kerkomroep 

Liturgie
Mededelingen van de kerkenraad  

Zingen:     Psalm 92: 1 en 2
Stil gebed, votum en groet
Zingen:    Psalm 92: 7
Verootmoediging
Zingen:    Lied 302 (Ev. Liedb.) (Heer, ik kom tot U, hoor naar mijn gebed)
Genadeverkondiging
Wet
Zingen:    Lied 791: 1, 2, 3 en 6
Gesprek met de kinderen   
Gebed om verlichting met de heilige Geest
Schriftlezing:     2 Samuël 6: 1-11
Zingen:    Psalm 98: 2
Schriftlezing:     2 Samuël 6: 12-23
Zingen:    Psalm 98: 3
Prediking:  – ‘ Vol overgave danste Hij voor de Heer’-  2 Sam. 6:14
Zingen:     Lied 839
Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader
Inzameling der gaven
Zingen     Lied 729
Zegen
Zingen:     Amen, amen, amen

De diaconie vraagt in de 1e collecte uw bijdrage voor een project van Kerk-in Actie in Egypte ter ondersteuning van de de Koptisch-Orthodoxe kerk.
De 2e collecte is voor de kerk.

Collecten:
Als u thuis wilt meedoen aan de collecten, kunt u een bijdrage overmaken:
Voor de Diaconie :
bankrekening NL98RABO0351902651
t.n.v. diaconie Protestantse Gemeente K.a/d IJ
o.v.v. het collectedoel en: IJsseldijkkerk

Voor de Kerk :
bankrekening NL84RABO0351976817
t.n.v. Protestantse Gemeente K.a/d/IJ
o.v.v. IJsseldijkkerk 

Voor het Orgelfonds IJsseldijkkerk:
bankrekening NL85 INGB 0004 459520.
t.n.v. Protestantse Gemeente Krimpen aan den IJssel
o.v.v. Orgelfonds IJsseldijkkerk

terug

Agenda

Viering Heilig Avondmaal

zo 25 sep 2022 om 10:00
ds. C. Baggerman

Voortzetting Heilig Avondmaal in de Rank

zo 25 sep 2022 om 18:30
Ds. G. Stougie uit Pernis

_______________

Online kerkdiensten

Meeleven  (besloten)
____________

Contact & Adres 

           

_______________

Nieuwsbrief


_______________

Aanmelden
besloten gedeelte

 

Privacy verklaring