zondag 7 augustus 2022 om 10:00

Ochtenddienst
Voorganger(s): ds. J. van Popering uit Aalsmeer


U kunt ook klikken op de afbeelding om de dienst mee te beleven.
Of luister mee via de Kerkomroep 
Vanmorgen is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten met koffie, thee of fris na afloop van de dienst.
Liturgie

welkom 
intochtslied: Lied 747 : 1 en 2 
stil gebed / bemoediging / groet
zingen: Psalm 63 : 1
gebed om ontferming
zingen: Psalm 63 : 2 en 3
woord van toewijding: I Petrus 1 : 3 t/m 9
zingen: Lied 305 : 1, 2 en 3 
gebed bij de opening van het Woord
moment met de kinderen
kinderlied: ELB 58 
Schriftlezing: Lucas 12 : 32 t/m 40
zingen: Lied 751 : 1, 2 en 3
Schriftlezing: I Petrus 1 : 13 t/m 21 
zingen: Lied 751 : 4 en 5
verkondiging     “WAAKZAAM EN WERKZAAM.”
zingen: Lied 755 : 1 en 2
dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader
collecten
slotlied: Lied 413 : 1, 2 en 3
zegen 
Lied 425 De diaconie vraagt in de 1e collecte uw bijdrage voor Samen 010 Deze diaconale organisatie initieert, ondersteunt en stimuleert vrijwilligerswerk namens de Protestantse kerken in de regio Rotterdam.

De 2e collecte is voor de kerk.

Collecten:
Als u thuis wilt meedoen aan de collecten, kunt u een bijdrage overmaken:
Voor de Diaconie :
bankrekening NL98RABO0351902651
t.n.v. diaconie Protestantse Gemeente K.a/d IJ
o.v.v. het collectedoel en: IJsseldijkkerk

Voor de Kerk :
bankrekening NL84RABO0351976817
t.n.v. Protestantse Gemeente K.a/d/IJ
o.v.v. IJsseldijkkerk 

Voor het Orgelfonds IJsseldijkkerk:
bankrekening NL85 INGB 0004 459520.
t.n.v. Protestantse Gemeente Krimpen aan den IJssel
o.v.v. Orgelfonds IJsseldijkkerk

terug

Agenda

Ochtenddienst

zo 14 aug 2022 om 10:00
ds. C. Baggerman

Avonddienst

zo 14 aug 2022 om 18:30
ds. R.B. ten Hoopen uit Bergambacht

_______________

Online kerkdiensten

Meeleven  (besloten)
____________

Contact & Adres 

           

_______________

Nieuwsbrief


_______________

Aanmelden
besloten gedeelte

 

Privacy verklaring