zondag 3 juli 2022 om 18:30

gez. Avonddienst
Voorganger(s): ds. R.J. van Amstel uit R'dam-Alexanderpolder

In deze gezamenlijka avonddienst in de IJsseldijkkerk gaat voor ds. R.J. van Amstel uit R'dam-Alexanderpolder
U kunt ook meeluisteren via de Kerkomroep 

Liturgie
Zingen: Psalm 75  vers 1 en 2

Stil gebed, gevolgd door Groet van God

Gebed tot God

Zingen: Lied 871  vers 1 t/m 4

DIENST VAN HET WOORD

Bijbellezing: Openbaring 10, vers 1 t/m 11 

Zingen: Lied 802  vers 1, 4 en 6

Prediking - thema: “Slecht nieuws, nepnieuws of Goed Nieuws?”

Zingen:  Lied 340b 

DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN

Dankgebed besloten met een gezongen “Onze Vader” Lied 1006

Collecte

Zingen: Lied 634  vers 1 en 2

Heenzending en zegen van God

Zingen: Lied 425De diaconie vraagt in de 1e collecte uw bijdrage voor de laagste kaste van India, m.n. de Dalit kinderen. Een project voor het werelddiaconaat van Kerk-in-Actie
De 2e collecte is voor de kerk.

Collecten:
Als u thuis wilt meedoen aan de collecten, kunt u een bijdrage overmaken:
Voor de Diaconie :
bankrekening NL98RABO0351902651
t.n.v. diaconie Protestantse Gemeente K.a/d IJ
o.v.v. het collectedoel en: IJsseldijkkerk

Voor de Kerk :
bankrekening NL84RABO0351976817
t.n.v. Protestantse Gemeente K.a/d/IJ
o.v.v. IJsseldijkkerk 

Voor het Orgelfonds IJsseldijkkerk:
bankrekening NL85 INGB 0004 459520.
t.n.v. Protestantse Gemeente Krimpen aan den IJssel
o.v.v. Orgelfonds IJsseldijkkerk

terug

Agenda

Ochtenddienst

zo 14 aug 2022 om 10:00
ds. C. Baggerman

Avonddienst

zo 14 aug 2022 om 18:30
ds. R.B. ten Hoopen uit Bergambacht

_______________

Online kerkdiensten

Meeleven  (besloten)
____________

Contact & Adres 

           

_______________

Nieuwsbrief


_______________

Aanmelden
besloten gedeelte

 

Privacy verklaring