zondag 22 mei 2022 om 18:30

gez. Avonddienst
Voorganger(s): ds. C. Baggerman


U kunt ook meeluisteren via de Kerkomroep 

Liturgie
Mededelingen van de kerkenraad

Zingen             Psalm 101: 1, 2 en 6
Stil gebed
Votum en groet
Zingen             Lied 632
Gebed om verlichting met de heilige Geest
Schriftlezing:    Richteren 16: 21-31
Zingen:             Psalm 70 
Prediking        
Zingen:             Lied 156: 1, 2 en 4
Geloofsbelijdenis (gelezen)
Zingen              Psalm 85: 3 en 4
Dankgebed, voorbede, avondgebed
Inzameling der gaven
Zingen              Lied 913: 1, 2 en 4
Zegen

De diaconie vraagt in de 1e collecte uw bijdrage voor de Lepra stichting   voor een wereld zonder lepra.                                                       
De 2e collecte is voor de kerk.    


Collecten:
Als u thuis wilt meedoen aan de collecten, kunt u een bijdrage overmaken:
Voor de Diaconie :
bankrekening NL98RABO0351902651
t.n.v. diaconie Protestantse Gemeente K.a/d IJ
o.v.v. het collectedoel en: IJsseldijkkerk

Voor de Kerk :
bankrekening NL84RABO0351976817
t.n.v. Protestantse Gemeente K.a/d/IJ
o.v.v. IJsseldijkkerk 

Voor het Orgelfonds IJsseldijkkerk:
bankrekening NL85 INGB 0004 459520.
t.n.v. Protestantse Gemeente Krimpen aan den IJssel
o.v.v. Orgelfonds IJsseldijkkerk

terug

Agenda

Doop- en belijdenisdienst

zo 03 jul 2022 om 10:00
ds. C. Baggerman

gez. Avonddienst

zo 03 jul 2022 om 18:30
ds. R.J. van Amstel uit R'dam-Alexanderpolder

_______________

Online kerkdiensten

Meeleven  (besloten)
____________

Contact & Adres 

           

_______________

Nieuwsbrief


_______________

Aanmelden
besloten gedeelte

 

Privacy verklaring