zondag 22 mei 2022 om 10:00

Ochtenddienst
Voorganger(s): kand. R.P. Hoogenboom uit Woerden


U kunt ook vanaf 10.00uur op de afbeelding klikken om de dienst mee te beleven.
Of luister mee via de Kerkomroep 

Vandaag is er ook JongerenNevenDienst

Liturgie
Welkom en mededelingen
Intochtslied Lied 215 : 1, 2 en 7 
Stil gebed
Votum en groet
Aanvangstekst Psalm 103 : 1-4
Lied Psalm 103 : 1 en 3
Leefregels  Kolossenzen 3 : 1-17 
Lied Psalm 32 : 1 en 2
Gebed om de Heilige Geest
Kinderlied ELB 422 : 1, 2, 3 en 4 
Schriftlezing Mattheüs 9 : 1-13 
Tekst Mattheüs 9 : 2b, 6 
Lied 534 : 1, 2, 3 en 4
Verkondiging:       Wonderlijke ontmoetingen
Lied 973 : 1, 2, 3 en 4 
Gebeden + gezamenlijk Onze Vader
Collecten
Slotlied 150a : 1, 2, 3 en 4 
Zegen

De diaconie vraagt in de 1e collecte uw bijdrage voor de Lepra stichting   voor een wereld zonder lepra.                                                       
De 2e collecte is voor de kerk.    

Collecten:
Als u thuis wilt meedoen aan de collecten, kunt u een bijdrage overmaken:
Voor de Diaconie :
bankrekening NL98RABO0351902651
t.n.v. diaconie Protestantse Gemeente K.a/d IJ
o.v.v. het collectedoel en: IJsseldijkkerk

Voor de Kerk :
bankrekening NL84RABO0351976817
t.n.v. Protestantse Gemeente K.a/d/IJ
o.v.v. IJsseldijkkerk 

Voor het Orgelfonds IJsseldijkkerk:
bankrekening NL85 INGB 0004 459520.
t.n.v. Protestantse Gemeente Krimpen aan den IJssel
o.v.v. Orgelfonds IJsseldijkkerk

terug

Agenda

Doop- en belijdenisdienst

zo 03 jul 2022 om 10:00
ds. C. Baggerman

gez. Avonddienst

zo 03 jul 2022 om 18:30
ds. R.J. van Amstel uit R'dam-Alexanderpolder

_______________

Online kerkdiensten

Meeleven  (besloten)
____________

Contact & Adres 

           

_______________

Nieuwsbrief


_______________

Aanmelden
besloten gedeelte

 

Privacy verklaring